XR teknologier i live oplevelser

Underviser: Jeppe Lawaetz, Mette Borg mfl.

Kontaktperson: Jeppe Lawaetz, jela@scenekunstskolen.dk

Med udgangspunkt i 360 graders video og VR briller undersøges historiefortælling i et åbent univers hvor publikums synsvinkel er bestemmende for udviklingen og opfattelsen af den samlede oplevelse.

Hvordan fortæller man historier i et univers hvor publikum er med til at bestemme synsvinklen. Hvordan forholder skuespilleren sig til det åbne perspektiv? Hvor befinder handlingen sig? Hvordan sikrer man sig at publikum får en samlet og sammenhængende oplevelse?

Workshoppen indeholder en del valg om præsentation, distribution og evaluering af publikums oplevelse. Skal det være livestreamet? Er det en virtuel oplevelse eller en blanding mellem VR og virkelighed?

Der er et produktionsrum til rådighed samt lys- og lydudstyr. Derudover 360 graders kameraer, videoredigering samt VR briller og afviklingsudstyr.

Kurset kommer hovedsageligt til at arbejde i gennemprøvede workflows, og det er ikke meningen at det skal være tekniktungt, men mere ment som en afsøgning af XR formatet i en live sammenhæng.

I løbet af kurset kommer oplæg om, og konkrete afprøvninger af, XR teknologier i scenekunstneriske sammenhænge og publikumsrelationer i et virtuelt univers.


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

Der er ikke fastsat læringsmål for workshoppen.


INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

– Historiefortælling med 360 graders video og VR briller
– Publikumsrelationer i et virtuelt univers

 

 


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • Holdundervisning
  • Praktiske øvelser

HOLD

10 studerende


BEDØMMELSE
Fremmøde

REFERENCER

https://ddsks.dk/da/ansatte/jeppe-lawaetz

TIDSPUNKT

Uge 47+48 alle dage 9-17

STED

Den Danske Scenekunstskole, København

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA + KA-niveau

ECTS

Nej

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet

TILMELDING

Du har mulighed for at tilmelde dig op til to TVAERS kurser.

Før kursusstart får du information om, hvorvidt du har fået plads på kurset.

Deadline for tilmelding til efterårssemesteret 2021 er 15. juni

TILMELDING