Bombina Bombast

Underviser: Kunstnergruppen ”Bombina Bombast”

I denne workshop vil kunstnergruppen Bombina Bombast undervise i digitale udtryksformer inden for scenekunsten. Læs mere om Bombina Bombast her: https://www.bombinabombast.com/


FORUDSÆTNINGER

Workshoppen er planlagt for bachelorstuderende i skuespil og instruktion, men er relevant for alle med grundlæggende interesse og forståelse for scenekunstneriske virkemidler (også kandidatstuderende). Undervisningssproget vil være svensk og engelsk.


MÅL

Ikke beskrevet


INDHOLD

Workshoppen tilrettelægges og gennemføres af kunstnergruppen Bombina Bombast (https://www.bombinabombast.com/). Fra Scenekunstskolen har Inger Eilersen det overordnede ansvar. Workshoppen handler overordnet set om brugen af digitale udtryksformer inden for scenekunst. I den sidste uge arbejdes der selvstændigt på et lille værk baseret på de tilegnede metoder og anvendte medier.


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Workshop med undervisningselementer samt selvstændigt arbejde i mindre grupper.

OBS: Online deltagelse er ikke mulig.


HOLD

Der er plads til to studerende fra andre institutioner end DDSKS


BEDØMMELSE

Ingen selvstændig bedømmelse


REFERENCER
TIDSPUNKT

Undervisning og selvstændigt arbejde i uge 33 og 34, selvstændigt arbejde og visning i uge 35 (samlet 3 ugers fuldtidsstudie)

STED

Den Danske Scenekunstskole

ONLINE

NEJ

NIVEAU

BA-niveau + KA-niveau

ECTS

Ikke ECTS-normeret som selvstændigt forløb.

SPROG

Svensk + Engelsk