SANGSKRIVNING – med fokus på tekst

I faget arbejdes dels praktisk med tekstskrivning og kreative skriveøvelser og dels teoretisk med viden om tekst, form og analyse. Den studerende opbygger et sprog til feedback og kritisk refleksion, og undersøger gennem faget sit eget personlige sprog, som passer til den studerendes kunstneriske praksis.


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

At den studerende ved afslutning af forløbet:

  • Kan udtrykke sig relevant og personligt i tekster
  • Har erfaring med metoder til tekstskrivning og kan omsætte dem til egen praksis
  • Er bekendt med teorier om lyrik, prosa og tekstanalyse
  • Behersker kritiske og analytiske tilgange til tekstskrivning
  • Kan håndtere komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i kunstneriske processer.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • Holdundervisning.
  • I slutningen af forløbet afleveres 3 tekster der er selvstændigt udarbejdet af den studerende i forbindelse med undervisningsforløbet. Hvis der er tale om medforfattere redegøres for den studerendes andel i arbejdet.
  • Der afleveres ligeledes en oversigt med en kort redegørelse for hver enkelt tekst og arbejdet med den. Teksterne evalueres i fællesskab på holdet.

OBS: Faget kan læses som fjernundervisning


HOLD

10 studerende, maks 5 eksterne


BEDØMMELSE

Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt.


REFERENCER
TIDSPUNKT

Et semester BA: 2.,4., 5. eller 6. semester. Forløb aftales med underviser

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

JA

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

5 ECTS

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet