SANGSKRIVNING – med fokus på tekst

Underviser: Kristina Holgersen

Kontaktperson: Signe Bisgaard signe@musikkons.dk

I faget arbejdes dels praktisk med tekstskrivning og kreative skriveøvelser og dels teoretisk med viden om tekst, form og analyse.


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

At den studerende ved afslutning af forløbet:

  • Kan udtrykke sig relevant og personligt i tekster
  • Har erfaring med metoder til tekstskrivning og kan omsætte dem til egen praksis
  • Er bekendt med teorier om lyrik, prosa og tekstanalyse
  • Behersker kritiske og analytiske tilgange til tekstskrivning
  • Kan håndtere komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i kunstneriske processer.

INDHOLD

I faget arbejdes dels praktisk med tekstskrivning og kreative skriveøvelser og dels teoretisk med viden om tekst, form og analyse.

Den studerende opbygger et sprog til feedback og kritisk refleksion, og undersøger gennem faget sit eget personlige sprog, som passer til den studerendes kunstneriske praksis.


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
Holdundervisning.

HOLD

4 – 8 studerende


BEDØMMELSE

Bestået/ ikke-bestået


REFERENCER
TIDSPUNKT

Forår eller efterår

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

Ja

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

5 ECTS

SPROG

Dansk – engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet. 

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link