Recycling the Future: Om kunst som moralsk handling

Underviser: Morten Carlsen

I dette modul vil vi med afsæt i en række spekulative fremtidsscenarier se nærmere på kunstnernes moralske ansvar i et nutidigt og fremtidigt perspektiv. Vi vil rette blikket mod år 2050, hvor der vil være ca. 10 mia. mennesker på jorden, som skal dele knappe ressourcer samt leve med uforudsigelige klimaændringer, folkevandringer og pandemier. Især arbejdet med elektronisk genereret kunst – hvortil vi kan regne stort set al musik, der indspilles eller realiseres via computerteknologi – medfører paradoksale modsætninger, som fremover vil kræve måske endnu mere aktiv stillingtagen.

Her kan nævnes: intuitiv / algoritmisk; computerskærmen som spejl / som vindue; hver for sig i VR-nærvær / nærvær om spisebordet; human touch / machine learning; lokal / kosmopolitisk samt vesten / resten. Et gennemgående tema er her de generative og algoritmiske spor, der berører emner som Big Data samt maskinstormerbegrebet (Luddite/Terminator).


FORUDSÆTNINGER

Det er en fordel at have kendskab til en eller flere af den elektronisk musiksdiscipliner samt interesse for teknologiske udvikling og dens betydning for kunst og kultur.


MÅL
Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
  • have opnået kendskab til utopier og dystopier i bl.a. science fiction,kunstens manifester og poetik.
  • have opnået viden om jordens biodiversitet, klima og energiforbrug.-
  • kunne fremskrive scenarier for de næste 30 års udvikling af audiovisuel teknologimed fokus på VR og AR samt hvad den gør ved kunsten i kulturen/kulturen i kunsten.
  • have en vifte af strategier for kunsten som budbringer af en fremtidig kultur.

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder: Kunst, videnskab, teknologi,etik,æstetik


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • Oplæg
  • Debat-Gruppearbejde
  • Praktiske øvelser

OBS: Modulet kan læses som fjernundervisning


HOLD

Holdstørrelse, normalt 8-9 studerende


BEDØMMELSE

Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulets tematik i form af et essay på 5 normalsider. Opgaven afleveres i WISE flow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.


REFERENCER

Udvalgte kapitler fra science fiction litteraturen: bl.a.

Ursula Le Guin, Marge Piercy, Isaac Asimov.Artikler fra MIT’s journalerfor kunst, videnskab og teknologi: bl.a. Leonardo, Computer Music Journal.Ray Kurzweils debatbøger.Musikkens manifester, bl.a. Brian Eno: Ambient Music, Cathrine Hilger: Rave Ethics samtLuigi Russolo: Art of Noise. Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets publikationer om Klimaforandringer/tilpasning, ogEnergi i 2050.

TIDSPUNKT

Et semester BA. Forventeligt fredage (ikke skemalagt endnu)

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

JA

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5

SPROG

Dansk – dog engelsk, hvis dette er nødvendigt for nogle af deltagerne

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link