PROGRAMMERING

I faget arbejdes med at udvikle specialiserede værktøjer til lydkunst og musikalsk performance ved hjælp af enkel programmering. Der fokuseres på kunstneriske muligheder inden for komposition samt udvikling af interaktive installationer.


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL
At den studerende ved afslutning af forløbet:
  • Kan bruge programmering kreativt i egen kunstneriske praksis
  • Er bekendt med programmering i Max
  • Kan identificere egne læringsbehov og kreative udviklingspotentialer inden for grundlæggende programmering.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Holdundervisning.

OBS: Faget kan læses som fjernundervisning med 1-2 undervisningsgange med fysisk fremmøde.


HOLD

6 studerende, max 2 eksterne studerende (der oprettes sædvanligvis flere hold)


BEDØMMELSE

Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt.


REFERENCER
TIDSPUNKT

Et semester BA: 2.,4., 5. eller 6. semester. Forløb aftales med underviser

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

JA

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

5 ECTS

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet