Nordisk Repertoire

Underviser: Forskellige lærere, tværgående

Faget skal give den studerende et historisk og stilistisk overblik over dansk og nordisk musik- og kulturliv, herunder udviklingen i andre kunstformer.


FORUDSÆTNINGER

Grundlæggende kendskab til den klassiske musiks genrer/epoker vil være en klar fordel for læringsudbyttet. Faget er særligt egnet til oversøiske studerende og andre med et forventeligt begrænset kendskab til dansk musikhistorie.


MÅL

Ved afslutningen af faget forventes det, at den studerende:

• har grundlæggende viden om musikkens udvikling i Danmark og de øvrige nordiske lande, herunder centrale komponister og deres værker samt indsigt i de samtidige kulturhistoriske rammer.

• har en bred viden om og stilforståelse i forhold til dansk og nordisk repertoire og indstuderede værker og selvstændigt kan opsøge relevant ny viden om repertoire og kunstnerisk praksis fra de nordiske lande

• kan formidle og diskutere musikfaglige såvel som bredere kulturelle problemstillinger over for forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-


INDHOLD

Undervisningen omfatter dansk og nordisk musikhistorie fra 1600-tallet og frem med hovedvægt på de sidste 200 år. Der fokuseres på repræsentative klassiske værker inden for de vigtigste genrer og former af de forskellige epokers betydeligste komponister. Værkerne belyses stil- og personalhistorisk samt analytisk på baggrund af et overordnet kulturhistorisk perspektiv. I løbet af undervisningen indstuderer den studerende et vist antal værker på sit instrument inden for det danske og nordiske repertoire.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • Fortrinsvis undervisning på engelsk.
  • Forelæsninger og holdundervisning.
  • Evt. projektundervisning
  • Evt. indstudering af repertoire

OBS: Kurset kan ikke tages online


HOLD

10 – 15. Plads til 3 eksterne.


BEDØMMELSE

ikke relevant


REFERENCER

Oplyses af lærer i forbindelse med modulet.

TILMELDING

Ønsker du at deltage på et af TVAERS modulerne, skal du indtaste op til 3 prioriterede modulønsker.

Du kan ønske max. 2 moduler og vil senest d. 10. august få svar på, om du har fået plads på et modul.

Frist for tilmelding er d.1. juli!

For at indtaste dine ønsker - KLIK HER

TIDSPUNKT

1 semestre. (efterår) (Endnu ikke skemalagt)

STED

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

ONLINE

NEJ

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

0

SPROG

Engelsk