Kunstnerisk medborgerskab og kunstunderviser 

Underviser: Maria Westvall

Traditionelle grænser for, hvad der normalt opfattes som musik (og musikere / komponister / producenter) i samfundet, anfægtes konstant, især i tider med stigende sociale, økonomiske og demokratiske udfordringer. Begrebet kunstnerisk medborgerskab fremhæver potentialet i kunstneres engagement i at fremme den kreative handlekraft i menneskers liv, hvilket fremhæver det transformative potentiale for kunst i samfundet. Kunstnerisk medborgerskab beskæftiger sig med, hvordan kunstnere kan bidrage med deres viden og færdigheder til at tackle nogle af de generelle udfordringer, samfundet står overfor. Dette er en inkluderende tilgang til kunstundervisning, som kan påvirke livskvaliteten for både enkeltpersoner og sociale grupper. Dette kursus undersøger forholdet mellem enkeltpersoner, grupper, musik og samfund, gennem diskussion forbundet med forskellig litteratur og andre medier. Vi vil udforske begrebet kunstnerisk medborgerskab på lokalt såvel som globalt plan, og fra dit perspektiv som performer / komponist / producent. 


FORUDSÆTNINGER

Ingen fagspecifikke forudsætninger.


MÅL
Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
  • Have kendskab til centrale musiksociologiske og pædagogiske begreber relateret til kunstnerisk medborgerskab, såsom praksisfællesskab, “musicking”, relationelt musikerskab 
  • Have udviklet en vision i form af enten at skrive, en mindmap, en 5 minutters audio / video præsentation eller en anden form, der undersøger forholdet mellem kunstnerisk medborgerskab og kunstundervisning baseret på litteratur, refleksion, oplevelser og andre perspektiver. 
INDHOLD
  • Der arbejdes med følgende områder: 
  • Kunstnerisk medborgerskab 
  • Undervisning i kunst 
  • Kreativ “agency” 
  • Transformative kontekster 

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

  • Gruppeundervisning 

OBS: Modulet kan følges som fjernstuderende 


HOLD

Normalt 5-8 studerende


BEDØMMELSE

Skriftlig refleksion (ca. 4 sider) og mundtlig præsentation 


REFERENCER

Litteratureksempler: 

– Bradley, Deborah (2018). ”Artistic Citizenship: Escaping the Violence of the Normative” Action, Criticism, and Theory for Music Education.

– Carson, Charles & Westvall, Maria (2016).”Intercultural Encounters in Rio de Janeiro: Grassroot Activism and Musicianship” In: A.Ferreira Corrêa, Music in an Intercultural Perspective 61-68. Brasília: Strong Edições.

– Elliott, David J., Silverman, Marissa & Bowman, Wayne D. (ed.) (2016). Artistic citizenship:artisty, social responsibility, and ethical praxis. 

TIDSPUNKT

Et semester KA. Forventeligt torsdage eller fredage (ikke skemalagt endnu).

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

JA

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

5

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet