Kulturfag

Underviser: Morgen Øberg

Modulet er en række foredrag, der tjener som diskussionsoplæg på holdet. Modulet giver en indføring i dele af den europæiske kulturhistorie, indeholdende elementer af almen historie (politisk og sociologisk), kunst-, litteratur-, filosofi- og religionshistorie.


FORUDSÆTNINGER

Almindelige interesse for emnet.


MÅL

At den studerende ved afslutning af faget:

  • besidder en basal viden om forskellige sider af kulturlivet – herunder forskellige musikalske stilarter og andre kunstneriske udtryksformer
  • har erhvervet en basal viden om forskellige væsentlige kulturelle strømninger
  • kan forstå og reflektere over almene termer inden for forskellige kulturelle retninger
  • kan sætte sit eget kunstneriske virke ind i et større kulturelt perspektiv.

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder: kendskab til kulturlivets institutioner

  • musikalitetsopfattelser
  • dannelsesbegrebet
  • musik og identitet
  • musik og kreativitet.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Holdundervisning. Samlæses på tværs af uddannelsesretninger.

OBS: Kan læses som fjernstuderende på Zoom


HOLD

Ca. 20 studerende – + 5 eksterne.


BEDØMMELSE

Attestfag – bestået/ikke bestået ved fremmøde.


REFERENCER
TIDSPUNKT

Forårssemester. 6 gange á 2 timer

STED

Syddansk Musikkonservatorium, Odense.

ONLINE

JA

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

2 ECTS

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link