Kulturfag

Underviser: Morgen Øberg

Modulet er en række foredrag, der tjener som diskussionsoplæg på holdet. Modulet giver en indføring i dele af den europæiske kulturhistorie, indeholdende elementer af almen historie (politisk og sociologisk), kunst-, litteratur-, filosofi- og religionshistorie.


FORUDSÆTNINGER

Almindelige interesse for emnet.


MÅL

At den studerende ved afslutning af faget:

  • besidder en basal viden om forskellige sider af kulturlivet – herunder forskellige musikalske stilarter og andre kunstneriske udtryksformer
  • har erhvervet en basal viden om forskellige væsentlige kulturelle strømninger
  • kan forstå og reflektere over almene termer inden for forskellige kulturelle retninger
  • kan sætte sit eget kunstneriske virke ind i et større kulturelt perspektiv.

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder: kendskab til kulturlivets institutioner

  • musikalitetsopfattelser
  • dannelsesbegrebet
  • musik og identitet
  • musik og kreativitet.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Holdundervisning. Samlæses på tværs af uddannelsesretninger.

OBS: Kan læses som fjernstuderende på Zoom


HOLD

Ca. 20 studerende – + 5 eksterne.


BEDØMMELSE

Attestfag – bestået/ikke bestået ved fremmøde.


REFERENCER
TILMELDING

Ønsker du at deltage på et af TVAERS modulerne, skal du indtaste 1 eller 2 modulønsker.

Du vil inden kursusstart få svar på, om du har fået plads på et modul.

Frist for tilmelding til forårssemesteret er d. 25. januar!

For at indtaste dine ønsker - KLIK HER

TIDSPUNKT

Ikke skemalagt endnu

STED

Syddansk Musikkonservatorium, Odense.

ONLINE

JA

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

2 ECTS

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet