Entreprenørskab

Underviser: Forskellige lærere, tværgående

Udgangspunktet for undervisningen er den studerendes selvstændige kunstneriske og musikalske virke. Den studerende vil få indblik i entreprenørskab som et tankesæt, der understøtter et bæredygtigt arbejdsliv og karriereplanlægning. I undervisningen præsenteres den studerende for grundlæggende værktøjer og viden, der kan bruges i et professionelt liv som musiker på et ikke-formaliseret arbejdsmarked.


FORUDSÆTNINGER

Kurset ligger på KA1 og forudsætter kompetencer og viden fra en kunstnerisk bachelor elle tilsvarende.


MÅL

Undervisningen sætter fokus på udvalgte emner inden for entreprenørskabsfeltet og tager afsæt i forretningsmodeller, der kan være brugbare i en kunstnerisk virkelighed. Ved afslutningen af faget forventes det, at den studerende:

  • har grundlæggende viden om entreprenørskabsfeltet og kan reflektere over sammenhængen mellem eget virke som musiker/entreprenør
  • kan analysere og identificere kunstnerisk innovations- og værdipotentiale i eget kommende virke og udvikle nye løsninger i dette
  • kan vurdere og anvende udvalgte entreprenørskabsværktøjer med det formål at agere professionelt i musiklivet
  • selvstændigt kan påtage sig ansvar for udvikling af musikalske projekter og formidle disse for fagfæller og ikke-specialister
  • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglige udvikling og karriere

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • Holdundervisning,
  • Oplæg
  • Øvelser.
  • Evt. projektundervisning

OBS. Kurset kan ikke tages online


HOLD

30 – 40 studerende. Plads til 5 eksterne deltagere.


BEDØMMELSE

Skriftlig hjemmeopgave på 5-10 normalsider. Der gives 1 uge til besvarelsen. Prøven bedømmes af intern censor og egen lærer. Prøven bedømmes med én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala.


REFERENCER

Oplyses af lærer i forbindelse med modulet.

TILMELDING

Ønsker du at deltage på et af TVAERS modulerne, skal du indtaste op til 3 prioriterede modulønsker.

Du kan ønske max. 2 moduler og vil senest d. 10. august få svar på, om du har fået plads på et modul.

Frist for tilmelding er d.1. juli!

For at indtaste dine ønsker - KLIK HER

TIDSPUNKT

2 semestre. (Endnu ikke skemalagt)

STED

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

ONLINE

NEJ

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

8 ECTS

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet