Elektronisk musik

Underviser: Henrik Munch

Kontaktperson: Signe Bisgaard signe@musikkons.dk

Der arbejdes praktisk og teoretisk med forskellige emneområder inden for elektronisk musik. Herunder praktiske øvelser og viden om forskellige tilgange til elektronisk komposition.


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

At den studerende ved afslutningen af modulet:

  • Besidder indsigt i lyd som fysisk fænomen, viden om grundlæggende termer og begreber vedr. lydens karakteristika, herunder redskaber og metoder til analyse og karakteristik af lyd
  • Besidder et basalt  kendskab til metoder og principper til lyddannelse og bearbejdning, akustisk såvel som elektronisk
  • Har overblik over basale funktioner og redskaber inden for musikteknologi og lyddesign
  • Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til arbejde med virkemidler inden for elektronisk musik
  • Kan identificere egne specialiseringsmuligheder og udviklingspotentialer 
inden for komposition og produktion af elektronisk musik

INDHOLD
  • Praktiske øvelser – der arbejdes dels med udgangspunkt i de studerendes egne kompositioner og dels gennem opgaver der stilles i timerne
  • Viden om forskellige tilgange til komposition og lyd-bearbejdning på grundlæggende niveau
  • Læsning af væsentlig litteratur
  • Formidling af overvejelser omkring æstetik, sound og andre kreative virkemidler gennem reflekterede oplæg og øvelser.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • Holdundervisning

HOLD

4-8 studerende


BEDØMMELSE
Bestået / ikke-bestået

REFERENCER

ingen

TIDSPUNKT

Henover efterår + forår i moduler

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

Ja

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

5

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link