Digital Kultur

Underviser: Rune Søchting

Undervisningen beskriver teknologiens rolle i forskellige kunstgenrer i samtidskunsten.


FORUDSÆTNINGER

Almindelige interesse for emnet.


MÅL
Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
  • formå at analysere centrale kunstneriske og kulturelle fænomener i den digitale kultur og reflektere over disse.
  • have opnået indsigt i kunstneriske praksisformer, som inddrager og reflekterer over teknologiens rolle i kunstnerisk praksis – både hvordan ny teknologi åbner for tværmediale og tværæstetiske genrefænomener og hvordan teknologien kan være udgangspunkt for dannelsen af nye æstetiske strategier og møder mellem publikum og værk.
  • formå at reflektere over sin egen praksis i lyset af aktuelle tendenser i samtidskunsten og –musikken.

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

  • teknologiens rolle i forskellige kunstgenrer i samtidskunsten
  • centrale teoretiske og kunstneriske positioner i det 20. og 21. århundrede.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Undervisningen foregår som gruppeundervisning (alle årgange) og er bygget op over følgende forløb:

  • forelæsning
  • praktiske opgaver
  • præsentation
  • diskussion

OBS: Kan til dels læses af fjernstuderende via Zoom. Nogle lektioner kræver dog fremmøde.


HOLD

10-15 studerende – kan have 5 fjernstuderende


BEDØMMELSE

Attestfag – bestået/ikke bestået ved fremmøde.


 

REFERENCER
TILMELDING

Ønsker du at deltage på et af TVAERS modulerne, skal du indtaste op til 3 prioriterede modulønsker.

Du kan ønske max. 2 moduler og vil senest d. 10. august få svar på, om du har fået plads på et modul.

Frist for tilmelding er d.1. juli!

For at indtaste dine ønsker - KLIK HER

TIDSPUNKT

Ikke skemalagt endnu – 1-2 timer ugentligt – 6 semestre

STED

Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg.

ONLINE

Delvis online

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

5 ECTS

SPROG 

Dansk