Digital Kultur

Underviser: Rune Søchting

Undervisningen beskriver teknologiens rolle i forskellige kunstgenrer i samtidskunsten.


FORUDSÆTNINGER

Almindelige interesse for emnet.


MÅL
Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
  • formå at analysere centrale kunstneriske og kulturelle fænomener i den digitale kultur og reflektere over disse.
  • have opnået indsigt i kunstneriske praksisformer, som inddrager og reflekterer over teknologiens rolle i kunstnerisk praksis – både hvordan ny teknologi åbner for tværmediale og tværæstetiske genrefænomener og hvordan teknologien kan være udgangspunkt for dannelsen af nye æstetiske strategier og møder mellem publikum og værk.
  • formå at reflektere over sin egen praksis i lyset af aktuelle tendenser i samtidskunsten og –musikken.

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

  • teknologiens rolle i forskellige kunstgenrer i samtidskunsten
  • centrale teoretiske og kunstneriske positioner i det 20. og 21. århundrede.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Undervisningen foregår som gruppeundervisning (alle årgange) og er bygget op over følgende forløb:

  • forelæsning
  • praktiske opgaver
  • præsentation
  • diskussion

OBS: Kan til dels læses af fjernstuderende via Zoom. Nogle lektioner kræver dog fremmøde.


HOLD

10-15 studerende – kan have 5 fjernstuderende


BEDØMMELSE

Attestfag – bestået/ikke bestået ved fremmøde.


 

REFERENCER
TIDSPUNKT

Efterårssemester. 5 gange á 1 time

STED

Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg.

ONLINE

Delvis online

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

5 ECTS

SPROG

Dansk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link