Tværæstetisk samarbejde: Billedkunst og sang

Formål:

En billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi er gået sammen med tre klassiske sangere med et ønske om at afprøve en dynamisk og samarbejdsbaseret skabelseproces, der kan udfordre de studerendes respektive fagligheder. Projektets færdige format er video- og udstillingsprojekt med skulpturelle elementer, der vil bliver udstillet på den kunstnerdrevne udstillingsplatform ORAUM i hhv. Aarhus og København samt på ORAUMs online platform.

Projektet ligger indenfor et blandingsfelt mellem billedkunst, teater og musik. Værket vil undersøge den outsiderrolle, kvindelige karakterer ofte spiller i det klassiske japanske Noh-teater, hvor kvinderoller enten optræder som underdanige idealbilleder eller som idealets modpol; den kvindelige dæmon. Handlingen udspiller sig omkring karakterer, der er baseret på de polariserede kvindekarakterer fra Noh-teatret og sætter spørgsmålstegn ved, hvordan man kan udnytte outsiderpositionen til at blive en magtfuld position. Iført keramiske masker produceret til værket vil tre sangere udføre et sangstykke komponeret af Luna Lund Jensen.

Studerende, Luna Lund Jensen, siger selv om projektet:

“Jeg er interesseret i at få et fagligt samarbejde med sangerne, hvor vi kan prøve forskellige ting af og i fællesskab finde frem til et udtryk og resultat, vi alle kan være tilfredse med. Hele den musikalske del kommer derfor til at være et samarbejde mellem mig og sangerne.

Sangerne bidrager til projektet med deres musikalske faglighed og sangtekniske færdigheder, mens jeg bidrager med det visuelle udtryk, tekstens indhold og ved at forsøge at presse sangerne ud over de grænser, de er vant til at arbejde indenfor i deres sang. Jeg ønsker en dynamisk og samarbejdsbaseret skabelsesproces, der både vil udfordre sangerne og mig.”

 

Luna Lund Jensen fra Det Jyske Kunstakademi fortæller om motivationen og erfaringerne, hun har haft og fået af det tværkunstneriske projekt, der i 2018 modtog støtte fra CAKIs projektstøttepulje. 

Hvad var din motivation for at lave et tværkunstnerisk projekt?
Motivationen for at lave et tværkunstnerisk projekt opstod, da jeg begyndte at arbejde med idéen om at bruge sang som narrationselement. Da jeg havde et ønske om at indgå i en organisk arbejdsproces i udarbejdningen af sangen, kontaktede jeg derfor studerende ved klassisk sang. Jeg havde nemlig en forhåbning om, at studerende ville være mere åbne over for at eksperimentere med melodi og stemme samt indgå i et samarbejde, end hvis jeg havde kontaktet færdiguddannede sangere. Mit ønske om at inddrage en anden faglighed har også været at udsætte projektet for en fremmed strøm, jeg ikke selv har haft kontrol over.

Hvilke faglige erfaringer eller indsigter har projektet givet dig?
Jeg har fået meget større lyst til at indgå i andre tværkunstneriske og tværfaglige samarbejder i fremtiden. At inkludere flere aktører i et projekt har lært mig at kommunikere mine idéer skarpere, end når jeg arbejder alene, hvor jeg kun skal forstå idéerne selv. Processen har også lært mig at koordinere projektet bedre, da jeg har måttet tage hensyn til flere personer og dermed påtage mig en rolle som projektleder. Projektet har dog mest af alt lært mig, hvor meget jeg kan få ud af at få inputs fra andre fagligheder og andre personer, og hvordan værker kan vokse ved sparring mellem flere parter.

Har du gennem projektet opnået et særligt indblik i andre kunstneriske fagligheder?
Jeg har gennem projektet fået et større indblik i, hvordan sangere normalt arbejder med deres materiale, hvordan man kan opbygge sang over tekst med flere forskellige metoder, og hvordan operasangere kan bruge deres stemmer til at udtrykke en given rolle.

Har du gjort dig nogle tanker om det tværkunstneriske eller tværæstetiske felt, ud over projektet?
Jeg er undervejs i projektet blevet opmærksom på flere forskellige områder, hvor det ville være interessant at inddrage andre fagligheder. Jeg vil i fremtidige projekter gerne inddrage flere personer, der kan udfordre mine idéer og hjælpe mig med at opnå ny viden og nye færdigheder – både teknisk og i en mere idéudviklende form.

Har du andre bemærkninger eller erfaringer fra projektet, som du ønsker at dele?
Jeg har været utrolig heldig at få fat i nogle meget dygtige sangere, der har involveret sig fuldstændig i projektet og været villige til at eksperimentere med materialet i alle mulige forskellige retninger, for at finde frem til hvad der fungerede bedst. Jeg er taknemmelig for den dedikation, de har lagt i samarbejdet, og deres energi har bidraget til en stor del af værkets udtryk og samtidig inspireret mig i mit arbejde. Det har været et fantastisk berigende samarbejde.

Foto: Luna Lund Jensen

PROJEKTTITEL:

Tværæstetisk samarbejde: Billedkunst og sang

PROJEKTPERIODE:

2018

BELØB:

CAKI har støttet projektet med 6.750 kr.

KONTAKTPERSON:

Luna Lund Jensen
26 27 32 70
kontakt@oraum.dk

PROJEKTTEAM: