Tidsrum

En installation der udfordrer vores opfattelse af tid og rum.
 

Formål

Formålet er at undersøge musik/tid som arkitektur/rum og arkitektur/rum som musik/tid.
 

Projektbeskrivelse

Projektet er en lyd- og videoinstallation, der vil undersøge og udfordre vores opfattelse af tid og rum. Vi henter inspiration fra arkitekturens og musikkens fælles sprog, fra renæssancens rummusik og fra forskellige fysikeres teorier om tid og rum. Publikum bliver lukket ind i et rum, som indeholder en komposition, der er splittet op i forskellige højtalere med forskellige instrumentgrupper. Højtalerne, der er spredt ud i rummet, koncentrerer lyden i adskilte afgrænsede områder. Publikum danner derfor deres egne kompositioner afhængig af, hvor i rummet de placerer sig, og hvordan de bevæger sig rundt. Rummet forandrer sig også samtidig med at musikken ændrer karakter. På den måde bliver musikken tredimensionel – et rum man kan træde ind i – og rummet får en tid og en rytme ligesom musikken. Publikum vil aldrig få den samme oplevelse, når de besøger installationen – den flytter grænserne formhvad rum og musik er.
 

Refleksion over det tværfaglige samarbejde

Projektet er afhængigt af de forskelliges kompetencer indenfor arbejde med rumlighed og audio. Dermed sættes flere fagligheder i spil på tværs af genre.
PROJEKTTITEL:

Tidsrum

PROJEKTPERIODE:

BELØB:

KONTAKTPERSON:

Anna Áslaug Lund
+45 28 90 76 41

 
PROJEKTTEAM:
Anna Áslaug Lund, Kunstakademiets Arkitektskole
Lasse Krogh Clausen, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Tinna Ottesen, Danmarks Designskole