SALON

Underviser: Thorkil Mølle eller Juliana Hodkinson

Kontaktperson: Signe Bisgaard, signe@musikkons.dk

En salon er ”et sted, hvor en kreds af kunstnerisk, litterært eller politisk interesserede mødes til oplæsning, musikalsk underholdning, diskussion og socialt samvær”. Her er vi sammen for at dele idéer og synspunkter, for at blive inspireret og for at inspirere andre. Her kan man frit diskutere og være enige eller uenige for at blive klogere på hinanden og sig selv.


NIVEAU

BA


TIDSPUNKT

TBA


UNDERVISNINGSSPORG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet


ECTS

5


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

At den studerende ved afslutning af modulet:

  • har erhvervet nye kulturelle indsigter og fået udfordret og udviklet sine holdninger
  • har udviklet færdigheder i fokuseret og meningsfuld diskussion
  • har udviklet en fordomsfri nysgerrighed og glæde
  • har fundet substans, ånd og forundring
  • har fundet nye veje til at udfolde sig kreativt og operationelt
  • kan indlede og styre en diskussion samt skrive et resumé
  • kan advokere sit fag og sin gerning
  • har nuanceret sin forestilling om fremtidig hverv som musiker, pædagog og “kulturmenneske”

INDHOLD

Der er ikke sat nogen dagsorden ud over, at undervisningen selvfølgelig skal handle om musik, kunst, kultur og samfund. Som udgangspunktet vil vi ud fra en række eksempler og tekster diskutere aspekter fra de forskellige kunstarter, hvor idéer og forestillinger “mødes”. Men meningen er, at alle skal byde ind med f.eks. en tekst, et billede, et stykke musik.

Der vil indgå skriftlighed i form af korte essays, manifester eller poesi. Desuden vil vi i løbet af valgfaget i fællesskab udforme en logbog med de væsentligste iagttagelser og konklusioner samt skabeloner til undervisningsforløb, som kan anvendes i egen fremtidig undervisningspraksis.

I løbet af kurset deltager den studerende aktivt gennem oplæg, aflevering af småtekster, analyser, deltagelse i diskussioner samt udarbejdelse af materiale til Valgfagets logbog.


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Gruppeundervisning


HOLD

6-10 personer


BEDØMMELSE

Bestået / ikke-bestået


LÆSE/LYTTE-REFERENCER
  •  
TIDSPUNKT

TBA

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

NEJ

NIVEAU

BA

ECTS

5

SPROG

Dansk – dog engelsk, hvis der er ikke-dansktalende deltagere

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link