Protest, kritik, modstand: Politiske aspekter af musikken fra 1930´erne til i dag

Underviser: Henrik Marstal

Kontaktperson: Lene Christensen, lc@rmc.dk

Relationen mellem politik og musik strækker sig meget langt tilbage i tiden og angår i princippet alle aspekter af musikudøvelse. Det er i hvert fald tilfældet, hvis man antager, at kunstnerisk udøvelse altid vil have politiske aspekter knyttet til sig. For selv musik, der stiller sig an som komplet apolitisk, kan indirekte – eller måske helt uerkendt – være udtryk for bestemte ideologier.

I dette modul vil vi afsøge en række forskellige måder, hvorpå politiske aspekter af musikudøvelse kan finde sted. Vi vil undervejs se nærmere på dels en række historiske forudsætninger fra 1930’erne og frem. Desuden vil vi lave nogle nedslag i epoker, hvor protestorienteret musik samt musik som udtryk for politisk modstand spillede særlige roller lige fra Vietnam-krigen i 1960’erne over tiden efter 9/11 i 2001 til de seneste års kritiske bevægelser relateret til ligestilling og etnicitet. Endelig vil vi også forholde os til, hvordan klima- og miljødagsordener relaterer sig til modulets emne.


NIVEAU

BA


TIDSPUNKT

TBA – starter i uge 35

(Ikke skemalagt endnu)

Kan ligge på én af følgende dage/tidspunkter:

Fredag formiddag eller eftermiddag

20 lektioner pr. modul


UNDERVISNINGSSPORG

Modulet udbydes på dansk


ECTS

2,5


FORUDSÆTNINGER

Modulet forudsætter ikke nogen specifikke kompetencer ud over en vis interesse for emnet. Den anvendte litteratur er engelsk med enkelte svenske og danske tekster også. Det forventes, at de studerende forbereder sig ved at læse teksterne efter bedste evne inden for den forberedelsestid, der er normeret i studieordningen.


MÅL

Ved afslutningen af modulet vil den studerende:

 • besidde kendskab til en række måder, hvorpå relationen mellem musik og politik har udspillet sig i vestlig populærmusik fra 1930’erne til i dag
 • være i stand til at reflektere over emnets betydning for egen kunstneriske profil og praksis
 • evne at forstå musikkens rolle som bærer af politiske budskaber og som samfundskritisk instans
 • have kendskab til centrale kunstnere med en politisk eller samfundskritisk profil
 • have fået mulighed for at overveje politiske aspekter af egen kunstneriske praksis

INDHOLD

Der arbejdes med disse elementer:

 • gennemgange af særligt interessante begivenheder i musikhistorien relateret til emnet
 • nedslag i musikvidenskabelige og musikjournalistiske tekster om politiske og samfundskritiske aspekter af musik især fra det 21. århundrede inden for hiphop, pop, rock og folk (se litteraturoversigten herunder)
 • undersøgelser af fænomenet protestsang
 • fælles lytning til musik (audio eller musikvideoer/klip fra dokumentarfilm)
 • refleksioner over musikkens politiske aspekter på et generelt niveau.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • forelæsninger
 • refleksionsøvelser og diskussioner
 • hvis muligt: Kortere mundtlige oplæg fra de studerende.

HOLD

Holdstørrelse, normalt 8-9 studerende


BEDØMMELSE

Bedømmelsen foregår på grundlag af et refleksionsessay (skriftligt), alternativt en podcast eller en video. Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulets tematik i form af et refleksionsessay på 5 normalsider eller en podcast/video med en varighed på 10-12 minutter.

I essayet skal der indgå minimum fem kildereferencer, hvoraf minimum to skal indgå i kildelisten for modulet. Dette krav gælder også for podcasts og videoer, hvor kildelisten afleveres separat som skriftligt dokument.

Studerende med et andet modersmål end dansk kan aflevere essayet på skandinavisk eller engelsk. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.

Der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt


LÆSE/LYTTE-REFERENCER

Eksempler på litteratur:

Barber-Kersovan, Alenka: ‘German Nazi Bands: Between Provocation and Repression.’ I Martin Cloonan og Reebee Garofalo (red.): Policing Pop, 2003.

Brocken, Michael: ‘Politics and obstinacy.’ The British Folk Revival, 2003.

George, Brian: ‘Rapping at the Margins: Musical Constructions of Identitites in Contemporary France.’ I Ian Biddle og Vanessa Knights: Music, National Identity and the Politics of Location, 2007.

Kuhlin, Linus: ‘Ett subtilt politiskt samtidsdokument’. I Linus Kuhlin: Ett tidsfördriv att dö for. Boken om Kent, 2021.

Leonard, Marion: ‘The Riot Grrrl Network: Grrrl Power in Indie Rock.’ Gender in the Music Industry. Rock, Discourse and Girl Power, 2007.

Lynskey, Dorian: 33 Revolutions per Minute. A History of Protest Songs. London: Faber & Faber, 2010.

Potter, Andrew, og Joseph Heath: ‘Ekstrem oprørskhed.’ Rebel. Modkultur som globalt brand, 2006.

Weinstein, Deena: ‘Rock Protest Songs: So Many and So Few.’ I Ian Peddle (red.): The Resisting Muse. Popular Music and Social Protest, 2006.

TIDSPUNKT

TBA – starter i uge 35

(Ikke skemalagt endnu)

Kan ligge på én af følgende dage/tidspunkter:

Fredag formiddag eller eftermiddag

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

NEJ

NIVEAU

BA

ECTS

2,5

SPROG

Modulet udbydes på dansk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link