Parismetoden

CAKI støttede i 2012 det tværfaglige filmprojekt Parismetoden, der vil undersøge og udvikle nye metodiske tilgange til filmproduktion. Det er der kommet kortfilmen ‘Epilog’ ud af.

Formål

Parismetoden er et tværfagligt filmprojekt mellem studerende fra Statens Scenekunstskoler og Den Danske Filmskole. Projektets formål er at undersøge nye metodiske tilgange til filmproduktion ved at lade hverdagen diktere fiktionens univers. Det er den kunstneriske proces, der er centrum for projektet og som bliver undersøgt og udviklet under fire dages optagelser i Paris.

Beskrivelse

CAKI har valgt at støtte Parismetoden som et illustrativt eksempel på kunstnerisk udviklingsarbejde, hvor de to kunststuderende bestræber sig på at udfordre og udvikle deres praksis i et tværkunstnerisk felt.

Det tværkunstneriske samarbejde beriges af den scenekunstneriske tilgang method acting, der i projektet får lov til at informere selve måden hvorpå filmen produceres. Med afsæt i en metodisk integration af optagelser fra virkelighedens hændelser er det målet at producere film i virkeligheden frem for at opstille en virkelighed.

De studerende siger selv om projektet

”Vi vil undersøge en arbejdsmetode, hvor man lader virkeligheden diktere vilkårene for fiktionen. Vi vil sammen udvikle et plot og en hovedkarakter, som tager udgangspunkt i skuespillerens egne problemer og konflikter for senere at flytte det over i noget fiktivt.” 

Filmprojektet blev afsluttet med kortfilmen ‘Epilog’ samt en åben procesevaluering af det kunstneriske udviklingsarbejde for studerende ved Den Danske Filmskole og Statens Scenekunstskole.

Stills fra projektet

PROJEKTTITEL:

Parismetoden

PROJEKTPERIODE:

2012

BELØB:

CAKI har støttet projektet med 13.650 kr.

KONTAKTPERSON(ER):

Amalie Lindegård
+ 45 28 51 73 11
Amalie.lindegaard@gmail.com

Gustav Möller
+ 45 50 85 02 04
gmo@filmskolen.org

PROJEKTTEAM:

Amalie Lindegård, Statens Scenekunstskole
Gustav Möller, Den Danske Filmskole

Derudover medvirker Alexander Clement, studerende ved Statens Scenekunstskole samt Jasper Spanning og Carla Luffe, alle fra Den Danske Filmskole.