Okay ladies, now let’s get in formation: Pop i 2010’erne og den politiske vækkelse

Underviser: Nanna Balslev

Kontaktperson: Morten Tandrup, mta@rmc.dk

I 2010’erne trådte adskillige af R&B- og hiphopscenens store stjerner i karakter med (identitets)politisk eksplicitte tekster og musikvideoer, der satte fokus på racisme, politivold, social ulighed, kønsroller og LGBT-rettigheder. Mens Kendrick Lamars ‘Alright’ blev temasang for Black Lives Matter-bevægelsen, trådte Beyoncé i karakter som både feminist og sort aktivist. Tyler, the Creator sprang ud som biseksuel, og Sam Smith ‘sprang ud’ som nonbinær.

I dette modul dykker vi ned i nogle af de albums, sangtekster, musikvideoer og popkulturelle øjeblikke, der gjorde 2010’erne til et ‘woke’, dvs. politisk vakt, årti på musikscenen. Vi skal se på, hvordan forskellige værker udfordrer, stiller spørgsmål og peger fingre af samfundets normer – både i forhold til politik og når det gælder repræsentation, seksualitet og identitet. Desuden vil vi se på de tråde, den popkulturelle politiske vækkelse trækker tilbage i historien.


FORUDSÆTNINGER

Interesse for moderne R&B og hiphop; interesse i populærmusikkens politiske potentiale samt en generel lyst til at analysere sange, musikvideoer og liveoptrædener.


MÅL

Ved afslutningen af modulet skal den studerende:

 • Have fået udfordret sin opfattelse af samtidskunstens mål og midler
 • Have fået indsigt i koblingen mellem moderne populærmusikkultur og identitetspolitik
 • Have fået nye perspektiver på musikvideoen som kunstværk
 • Have fået indsigt i, hvordan musikvideoer og liveoptrædener indskriver sig i en musikhistorisk ramme

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

 • Musikhistorie
 • Musikvidenskab
 • Æstetik
 • Queerteori

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • Oplæg (fx tekst, liveoptrædener og musikvideoer)
 • Debat
 • Gruppearbejde
 • Praktiske øvelser

HOLD

Normalt 8-9 studerende


BEDØMMELSE

Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulet i form af et såkaldt refleksionsessay på 5 normalsider. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.


REFERENCER

Der vil blive anvendt relevant faglitteratur om musikhistorie, musikvideoen som medie og musikvidenskab. Desuden relevante artikler fra danske og internationale skriftlige medier (magasiner og aviser). Og så vil der blive inddraget og analyseret udvalgte musikvideoer, liveoptrædener og sangtekster.

TIDSPUNKT

Et semester, 2 timer ugentligt, forventeligt fredage (ikke skemalagt endnu).

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5

SPROG

Dansk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link