Nyt fra musikvidenskab

Underviser: Juliana Hodkinson

Kontaktperson: Signe Bisgaard signe@musikkons.dk

I faget arbejdes med helt aktuelle diskurser indenfor musikvidenskab.

Gennem samtale og diskussion arbejdes med at den studerende kan relatere til musikvidenskabelige emner Vi diskuterer emner som musik og identitet, lyttepraksis og undersøger musik fra et filosisk og æstetisk perspektiv.


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

At den studerende ved afslutning af forløbet:

  • Kan identificere og engagere sig med helt aktuelle diskurser indenfor musikvidenskab
  • Kan perspektivere fra musikvidenskabelige emner til egen musikalsk praksis
  • Kan formidle grundliggende aktuelle musikalske og musikvidenskabelige problemstillinger inden for rammerne af undervisning og egen musikalsk praksis

INDHOLD

Der kan arbejdes med følgende områder:

  • Musik og identitet (fx. seksualitet, køn, race, nationalitet)
  • Filosofiske og æstetiske perspektiver
  • LyttepraksisserVed afslutningen af modulet skal den studerende lave en mundtlig præsentation på 20 minutter eller en skriftlig opgave på 4-6 sider om et selvvalgt emne i relation til undervisningen.

Ved afslutningen af modulet skal den studerende lave en mundtlig præsentation på 20 minutter eller en skriftlig opgave på 4-6 sider om et selvvalgt emne i relation til undervisningen.


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Holdundervisning


HOLD

5 -10 studerende


BEDØMMELSE
Bestået / ikke-bestået

REFERENCER

ingen

TIDSPUNKT

Forår eller efterår

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

Ja

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

5

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link