NeuZeit

En performance serie der præsenterer os for nutidig klassisk og rytmisk musik, dans og poesi.

Formål

Formålet var at skabe en scene, hvor flere forskellige kunstformer præsenteres jævnbyrdigt og interagerer i et uhøjtideligt forum. Ønsket er at nedbryde grænserne mellem de forskellige scener og dets publikum – at præsentere kunst i et rart og uformelt miljø, hvor alle kan være med.

Projektbeskrivelse

De studerende ønsker at give folk en mulighed for at få et indblik i, hvad der sker lige nu på de forskellige scener og vise, hvordan grænserne mellem kunstformerne ikke behøver at være så skarpt trukket. Neuzeit kan blive et samlingssted for folk fra forskellige kunstmiljøer og forskellige typer publikum, og vil således kunne bidrage til et mere åbent og fleksibelt kulturmiljø i København. Ved at belyse lighederne mellem kunstarterne vil de studerende forsøge at åbne folks øjne for nye kunstområder.

Det skal ske ved en række dobbeltkoncerter i LiteraturHaus, hvor der byders på mindst to forskellige orkestre, eventuel dans og performance og visuel kunst i form af udsmykning af lokalet, hvilket vil blive varetaget af forskellige kunstnere/designer e.l., som vil få ansvar for to aftener hver

Refleksion over det tværfaglige samarbejde

Formålet med projektet er at belyse interaktionen mellem de forskellige kunstformer og genrer på tre niveauer:

1. Mellem individuelle performere i en performance

2. Mellem to grupper der deler scenen

3. Mellem publikum og performere

PROJEKTTITEL:

NeuZeit

PROJEKTPERIODE:

2010

BELØB:

CAKI har støttet projektet med 15.000 kr.

KONTAKTPERSON:

Markus Pesonen
+ 45 60 75 41 76
nenosepsukram@gmail.com

PROJEKTTEAM:

Markus Pesonen, Rytmisk Musikkonservatorium