Multipurpose

I et bredt samarbejde blandt flere skoler og fagområder, undersøger det tværkunstneriske projekt MULTIPURPOSE, det fysiske rums muligheder for at skabe et flermedialt univers.

Formål

I MULTIPURPOSE undersøger fire forskellige studerende et tværmedialt felt mellem lyd, film, installation og performance med ønsket om at kunne skabe stedspecifikke installationer og arbejde sammen i det fysiske rum. Her bliver indtryk og optagelser fra Japan transformeret til et sanseligt univers, der blandt andet involverer lydoptagelser, musik, videoprojektioner og skulpturer i husblas, træ, sake, fotoprint og vakuumindpakkede strippersko.

Beskrivelse

Samarbejdet opstod efter en rejse til Japan, der udgjorde startskuddet og fundamentet for MULTIPURPOSE. På rejsen blev der indhentet lyd og billedmateriale, der til fremvisningen vil være blevet omsat og transformeret til en helhedsoplevelse for alle sanser. Det er også disse oplevelser fra den Japanske kultur, der danner rammen om fortællingen i projektet. De konkrete lyd og videoinstallationer ville derfor skildre spændingsfeltet mellem det ensomme måltid på Ramen baren og en meditativ stund på øen Naoshima – alt sammen oplevet i et interaktivt univers på Frederiks Bastion.

Da arrangementet foregår på én specifik dato, vil mulighederne for at tage kunne udstillingen videre til andre fysiske rammer også blive undersøgt. Ligeledes vil MULTIPURPOSE få nyt liv, når den efter fremvisningen udkommer digitalt på diverse platforme på internettet.

De studerende siger selv om projektet

’’Vi har længe haft lyst til at bevæge os ud over vores respektive kunstformer og arbejde tværæstetisk. Derudover foregår vores daglige arbejde utrolig meget foran en computer, og vi har alle haft et ønske om at udvide og udfolde vores udtryk og evner i et fysisk rum. (…) 

Tværfaglighed er dels vigtig, fordi vi får erfaringer med at arbejde sammen på tværs af tre forskellige kunstinstitutioner, hvilket er et fokus vi har savnet på vores uddannelsesretninger: komposition, lyddesign og filmfotografi. Desuden er dette projekts måde at kombinere forskellige kunstformer et eksempel på, hvordan vi ønsker at arbejde, når vi har afsluttet vores uddannelser. (…) 

Det er en stor tværfaglig udfordring at tage på os, men vi anser det for et vigtigt led i vores udvikling og arbejde som kunstnere at række ud vores eget kunstneriske virkefelt. De tværæstetiske møder er desuden det, vi oftest ræsonnerer med, når vi selv oplever kunst og kultur. At vi brænder for tværfagligheden vil forhåbentligt skinne igennem og være inspirerende for publikum.’’ 

Foto: MULTIPURPOSE skitse

PROJEKTTITEL:

Multipurpose

PROJEKTPERIODE:

2017 – Den interaktive installation fandt sted den 23. november 2017 på Frederiks Bastion.

BELØB:

CAKI har støttet projektet med 15.000 kr.

KONTAKTPERSON:

Marie Louise Buch
+ 45 29 61 61 34
marielouise.buch@gmail.com

PROJEKTTEAM:

Marie Louise Buch, Rytmisk Musikkonservatorium
Stephanie Stål, Den Danske Filmskole
Anja Tietze Lahrmann, Sonic College
MFA-studerende ved Billedkunstskolerne, Gilbert Gordon, rådgiver gruppen til at løse udstillingstekniske forhold.

MEDIER

Se optagelser fra performance i installationen:

www.youtube.com/watch?v=y2hHf7ZrFFc

Lyt til EP’en på Band Camp:

https://multipurposemulti.bandcamp.com/releases