Mellemøstlig Musikhistorie: Musik som en del af filosofi og religion

Underviser: Nikolai Brix Vartenberg

Kontaktperson: Lene Christensen, lc@rmc.dk

De klassiske musiktraditioner i Mellemøsten har rødder helt tilbage til oldtidens store civilisationer. Musikken har været opfattet som en del af filosofien, religionen og endda lægevidenskaben. De mellemøstlige musiktraditioner har endvidere udgjort en vigtig indflydelse på musik, instrumentering og poesi i den vestlige verden.

På modulet vil vi lære de forskellige traditioner og deres instrumenter at kende og få indblik i den kulturhistoriske sammenhæng, de er uløseligt forbundet med. Vi vil også undersøge nogle af de tanker, der har været forbundet med musikken i Mellemøsten, og se på, hvordan de mellemøstlige traditioner har påvirket vores egen vestlige musik langt mere end mange tror. I udgangspunket var Mellemøstens og Europas musiktradition nemlig ikke adskilte traditioner.


NIVEAU

BA


TIDSPUNKT

TBA – starter i uge 35

(Ikke skemalagt endnu)

Kan ligge på én af følgende dage/tidspunkter:

Fredag formiddag eller eftermiddag

20 lektioner pr. modul


UNDERVISNINGSSPORG

Modulet udbydes på dansk, eventuelt engelsk (hvis der er behov for det).


ECTS

2,5


FORUDSÆTNINGER

Modulet forudsætter ikke nogen specifikke kompetencer hos de studerende, men det vil være en fordel af have interesse for musikkens betydning i filosofi og religion. Litteraturen, der benyttes på modulet, er i udgangspunktet på engelsk. Det forventes, at de studerende forbereder sig ved at læse teksterne efter bedste evne inden for den forberedelsestid, der er normeret i studieordningen.


MÅL

Ved afslutningen af modulet vil den studerende:

 • have fået kendskab til Mellemøstens kulturhistorie med musikken som udgangspunkt
 • være i stand til at kunne skelne de forskellige musiktraditioner fra hinanden
 • have kendskab til vigtige kunstnere inden for de forskellige traditioner
 • have kendskab til instrumentering i den Mellemøstlige musik
 • evne at forstå musikkens betydning som en del af filosofien og religionen i Mellemøsten
 • have forståelse for den mellemøstlige musiks påvirkning på europæisk musik
 • evne at reflektere over, hvordan kulturer udveksler viden og erfaring – med musikken som udgangspunkt.
 • kunne formidle forståelse af Mellemøstens musikhistorie og dens idehistoriske sammenhæng

INDHOLD

Emnet undersøges via gennemgange af fire centrale temaer:

 • Introduktion af den mellemøstlige musik og dens instrumenter. Lytning og demonstration af instrumenter
 • Forelæsning om Mellemøstens kultur- og idehistorie med musikken som udgangspunkt
 • Tekstlæsning af udvalgte tekster af musikere og tænkere fra Mellemøsten
 • Diskussion, refleksion og perspektivering af de nævnte temaer i plenum og i grupper

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • forelæsninger
 • kortere mundtlige oplæg fra de studerende
 • refleksionsøvelser og diskussioner

HOLD

Holdstørrelse, normalt 8-9 studerende


BEDØMMELSE

Bedømmelsen foregår på grundlag af et refleksionsessay (skriftligt), alternativt en podcast eller en video. Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulets tematik i form af et refleksionsessay på 5 normalsider eller en podcast/video med en varighed på 10-12 minutter.

I essayet skal der indgå minimum fem kildereferencer, hvoraf minimum to skal indgå i kildelisten for modulet. Dette krav gælder også for podcasts og videoer, hvor kildelisten afleveres separat som skriftligt dokument.

Studerende med et andet modersmål end dansk kan aflevere essayet på skandinavisk eller engelsk. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.

Der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt.


LÆSE/LYTTE-REFERENCER

Eksempler på litteratur og musik:

 • tekstuddrag fra faglitteratur fra bl.a. Music and Song in Perisa, The Art of Avaz, Dr. Miller, Lloyd samt Yearbook of Traditional Music
 • musik af bl.a. Hossein Omoumi, Parisa, Dr. Dariush Safvat, Omar Yusef, Aysek Veysel, Neysen Tevfik, Mohammad Mousavi og mange andre
 • orginaltekster i oversættelse af tekster fra oldtidens Mellemøsten; de ældste digte og sange fra oldtidens Mellemøsten: Enheduannas Dronning over Verdens Magter, Gilgamesh-eposet og Enuma Elish-myten foruden tekster fra middelalderen af Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Razi, Al-Ghazali og Jalāl ad-Dīn Mohammad Rūmī.
TIDSPUNKT

TBA – starter i uge 35

(Ikke skemalagt endnu)

Kan ligge på én af følgende dage/tidspunkter:

Fredag formiddag eller eftermiddag

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

NEJ

NIVEAU

BA

ECTS

2,5

SPROG

Modulet udbydes på dansk, eventuelt engelsk (hvis der er behov for det).

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link