Lyd og musik i tværæstetiske fænomener

Underviser: Rune Søchting

Kontaktperson: Lene Christensen, lc@rmc.dk

På dette modul vil vi beskæftige os med hvordan der er blevet eksperimenteret med lyd og musik i audiovisuelle fænomener herunder i filmen og billedkunsten i det 20. og 21. århundrede. I filmen finder man et bevidst arbejde med, hvordan filmens lydlige elementer, herunder stemmer, lydeffekter og musik, kan bidrage til en kompleks audiovisuel erfaring. Billedkunsten har siden 1960’erne været præget af eksperimenter med forskellige medier og formater. Lyd og musik bliver fx en integreret del af installationer, og værket bliver i stigende grad tænkt som noget, der er forbundet med en proces og noget performativt. I dette udvidede mediale felt sættes selve rammerne for den sanselige erfaring i spil.

Vi vil på modulet analysere centrale værker og deres forskellige måder at tematisere vores moderne sanselige erfaring. Vi vil diskutere centrale teoretiske positioner og ikke mindst muligheden af at finde en kritisk kunstnerisk position i en kompleks virkelighed domineret af nye og allestedsnærværende teknologier og kommunikationsformer.


NIVEAU

BA


TIDSPUNKT

TBA – starter i uge 35

(Ikke skemalagt endnu)

Kan ligge på én af følgende dage/tidspunkter:

Fredag formiddag eller eftermiddag

20 lektioner pr. modul


UNDERVISNINGSSPORG

Modulet udbydes på dansk, eventuelt engelsk (hvis der er behov for det).


ECTS

2,5


FORUDSÆTNINGER

Interesse og nysgerrighed for audiovisuel æstetisk erfaring samt interesse og nysgerrighed for kunstneriske positioner i det 20. og 21. århundrede.


MÅL

Ved afslutningen af modulet vil den studerende:

  • have opnået en bredere orientering i audio-visuelle praksisser i forhold til modulets tematik
  • kunne redegøre for centrale kunstneriske positioner i det 20. og 21. århundrede
  • have kendskab til centrale teoretiske positioner i forhold til at analysere audiovisuelle fænomener
  • kunne reflektere kritisk over egen praksis i forhold til en kulturteoretisk sammenhæng
  •  

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

Æstetikteori, kunsthistoriske positioner (herunder postminimalisme og relationel æstetik), filmlydsteori samt analyse af værker fra billedkunsten og film med særligt fokus på det audiovisuelle.


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
  • forelæsninger
  • kortere mundtlige oplæg fra de studerende
  • fællesdiskussioner

HOLD

Holdstørrelse, normalt 8-9 studerende


BEDØMMELSE

Bedømmelsen foregår på grundlag af et refleksionsessay (skriftligt), alternativt en podcast eller en video. Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulets tematik i form af et refleksionsessay på 5 normalsider eller en podcast/video med en varighed på 10-12 minutter.

I essayet skal der indgå minimum fem kildereferencer, hvoraf minimum to skal indgå i kildelisten for modulet. Dette krav gælder også for podcasts og videoer, hvor kildelisten afleveres separat som skriftligt dokument.

Studerende med et andet modersmål end dansk kan aflevere essayet på skandinavisk eller engelsk. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.

Der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt.


LÆSE/LYTTE-REFERENCER

Eksempler på litteratur:

Bourriaud, Nicolas: Postproduction (uddrag).

Chion, Michel: Voice in Cinema (uddrag).

Kane, Brian: Sound Unseen (uddrag).

Voegelin, Salome: Listening to Noise and Silence (uddrag).

Eksempler på kunstnere, hvis værker vil blive gennemgået:

Laurie Anderson

Janet Cardiff & George Bures Miller

Susan Philipsz

Pierre Huyghe

TIDSPUNKT

TBA – starter i uge 35

(Ikke skemalagt endnu)

Kan ligge på én af følgende dage/tidspunkter:

Fredag formiddag eller eftermiddag

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

NEJ

NIVEAU

BA

ECTS

2,5

SPROG

Modulet udbydes på dansk, eventuelt engelsk (hvis der er behov for det).

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link