Kreativitet og innovation i projektvirksomhed

Indledning

– dynamisk processtyring fra drøm til virkelighed.

Dét at udvikle og gennemføre projekter er ofte både komplicerede og turbulente team processer: Hvilke ideer skal vi prioritere? Hvordan opdager vi det uudnyttede potentiale? Hvornår skal vi holde åbent for nye ideer, og hvornår skal vi lukke ned og få ‘produceret’ projektet helt i mål?
Dette kursus er et praktisk gøre- og reflektionskursus om vores skabende praksis set gennem projektets natur og potentiale. Sammen vil vi undersøge vores praksis og udvikle nye forståelser af vores mål som afsæt for mere effektive, nyskabende projekter. Vi udforsker de nyeste projektteorier og afprøver dem både på de projekter, vi allerede har i gang og dem, vi drømmer om at lave.     


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

Ved afslutningen af modulet skal den studerende:

– Have undersøgt og styrket sin personlige arbejdsmetode
– Have en solid forståelse af individ-gruppe relationsarbejde i projekter


INDHOLD

Der arbejdes med afsæt i hver enkeltes proces, praksis og metode og med følgende områder:
– Afprøvninger af arbejdsmetoder
– Projektteori, -metodologi og -metoder
– Udvikling af egen projektpraksis


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

– Gruppe undervisning
– Praktiske øvelser, feltstudier, vejledning og feedback
– Arbejde i projektteamet


HOLD

Holdstørrelse, normalt 5-8 studerende


BEDØMMELSE

Ved afslutningen bedømmer læreren dine kvalifikationer på baggrund af aktiv faglig deltagelse i undervisningen. Der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt.

Bedømmelseskriterier: Aktiv faglig deltagelse i udviklingsarbejdet på kurset.


REFERENCER

Ingen

TIDSPUNKT

Et semester KA. Forventeligt torsdage eller fredage (ikke skemalagt endnu).

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

5

SPROG

Dansk – dog engelsk, hvis dette er nødvendigt for nogle af deltagerne

TILMELDING

Du har mulighed for at tilmelde dig op til to TVAERS kurser.

Før kursusstart får du information om, hvorvidt du har fået plads på kurset.

Deadline for tilmelding til efterårssemesteret 2021 er 15. juni

TILMELDING