KOMPETENCEUDVIKLING I ENTREPRENØRSKAB

Projektet er et samarbejde mellem de videregående kunstneriske uddannelser i KUR-samarbejdet.

Projektet bidrager til at løfte skolernes fælles målsætninger for igangsættelse af fælles kompetenceudviklingsforløb og er iværksat af Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med CAKI, og med deltagerne i arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser som partnere.

Baggrund

Målsætningen er at udvikle format og indhold for et program, der stiller kompetenceudvikling i entreprenørskab til rådighed for undervisere i alle fag på de kunstneriske uddannelser.

Det aktuelle udviklingsprojekt er begyndelsen på et længere tidsligt forløb, der strækker sig frem til 2022. Intentionen er, at alle undervisere på de kunstneriske uddannelser gennemfører et kompetenceudviklingsforløb, der udvikler didaktikken og pædagogikken for entreprenørskab som vidensområde i den kunstfaglige uddannelse. Det er således hensigten at klæde alle undervisere på til at kunne anvende entreprenørskab som en ressource i den enkelte elevs uddannelse.

Projektforløb

Projektet udfolder sig i en række faser, fra oktober 2019 til sommeren 2022.

Fase 1 og 2: Kortlægning af skolernes behov
KORTLÆGNING AF SKOLERNES BEEHOV

I efteråret 2019 kortlagde CAKI behov og ønsker på skolerne som en del af vidensgrundlaget for udviklingen af et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab. Programmet er en del af de fælles mål i skolernes rammeaftaler og skal på sigt stilles til rådighed for alle undervisere ved de videregående kunstneriske uddannelser i KUR-samarbejdet.

Kortlægningen finder sted gennem interviews med ledelsen, den fagansvarlige for entreprenørskab samt en underviser. Hvis skolen har et ønske om det, kan en af skolens elever også deltage i interviewet.

Kortlægning indgår som centralt input ved et internat i slutningen af efterårssemesteret 2019 og som vidensgrundlag i det fremadrettede arbejde i arbejdsgruppen for entreprenørskab. 

Hent rapporten her

Fase 3: Drøftelser af de didaktiske dimensioner i entreprenørskabsundervisning

Arbejdsgruppen for entreprenørskab beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvorledes de didaktiske dimensioner for mål og indhold i entreprenørskabsundervisningen kobler sig til den kunstfaglige undervisning og dermed til værdierne i det kunstneriske arbejde.

Outputtet fra dialogen indgår som centralt input ved internatet i slutningen af semesteret.

Fase 4: Værdiskabelse og omverdensforståelse

På et internat i december 2019 arbejder arbejdsgruppen sammen med underviserkollegaer over to dage med afsæt i spørgsmålene:

 • Hvorledes didaktiske dimensioner for mål og indhold i entreprenørskabsundervisningen kan udfolde sig i en bredere underviserpraksis.
 • Hvorledes didaktiske dimensioner for mål og indhold i entreprenørskabsundervisningen kobler/kan koble sig til værdierne i det kunstneriske arbejde, som det giver sig til udtryk for elevens kunstneriske udvikling.
 • Hvordan kan vi udforske muligheder for, at undervisningen samlet set kan blive mere entreprenørielt tonet i de kunstneriske uddannelser?
 • Om vi på sigt kan undervise mere entreprenørielt i entreprenørskab på kunstskoler.
 • Hvorledes entreprenørskab som vidensfelt kan kobles til det kunstneriske udviklingsarbejde og udviklingsvirksomhed.
 • Hvordan bredes denne viden bedst ud til alle undervisere på skolerne via et kompetenceudviklingsprogram?
 • Hvordan kan formatet for et sådant program se ud i indhold, form og tidslig dimension?
 • Hvordan kan arbejdsgruppen og de til arbejdsgruppen tilknyttede undervisere sikre fortsat vidensdeling og metodeudvikling i forhold til erfaringer fra de lokale indsatser?

Efter internatet kobles svarerne på spørgsmålene med den didaktiske relationsmodel, og med afsæt i denne kobling udvikles forslag til format(-er) for et program, der kan styrke undervisernes bredere anvendelse af entreprenørskab som vidensområde i undervisningen. Forslagene vurderes af arbejdsgruppen og tilpasses i forhold til vurderingerne, hvorefter et pilotprogram formuleres.

Integreret i projektudviklingen er et mål om at undersøge muligheder for den digitale dimension af programmet som det kan udvikles i det faglige indhold såvel som i den pædagogiske tilrettelæggelse. Digitaliseringspotentialer vil også blive undersøgt som formater, der kan spille sammen med nogle af institutionernes learning management systems og øvrige digitale læringsmiljøer.

Internatet er medfinansieret af Fonden for Entreprenørskab

KORTLÆGNING AF SKOLERNES BEEHOV

I efteråret 2019 kortlagde CAKI behov og ønsker på skolerne som en del af vidensgrundlaget for udviklingen af et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab. 

Hent rapporten her

INTERNAT

I december 2019 afholder skolerne et fælles internat if. realiseringen af et program for kompetenceudvikling. 

Hent programmet her

Entreprenørskab i studieordningerne på kunstskolerne – hent opsamling her 

KUR-ARBEJDSGRUPPEN FOR ENTREPRENØRSKAB UDGØRES AF:
 • Det Jyske Musikkonservatorium: Keld Hosbond
 • Det Kgl. Danske Musikkonservatorium: Jonas Bille
 • Den Danske Filmskole: Kristine Ploug
 • Den Danske Scenekunstskole: Rikke Lund Heinsen
 • Rytmisk Musikkonservatorium: Christian Taagehøj
 • Syddansk Musikkonservatorium: Cecilia Krill
 • Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne: Katrine Dirckinck-Holmfeld
 • CAKI: Pernille Skov

For mere information, kontakt pernille@caki.dk