Introduktion til extended storytelling 

Underviser: Mads Damsbo, kreativ producer, underviser og grundlægger af XR produktionsstudiet Makropol.

Kontaktperson: animation@filmskolen.dk

Hvad er Virtual Reality (VR) egentlig for en størrelse? Og hvordan skaber vi stærke audiovisuelle fortællinger ved brug af Extended Reality (XR) teknologier?

Skabende og udøvende kunstnere og producere i den audiovisuelle sektor står i dag overfor en ny virkelighed, hvor fremkomsten af nye teknologier og udsigten til et immersivt internet (metaverset), muliggør og lægger op til nye måder at fortælle og formidle historier på.

I dette modul vil vi sammen dykke ned i de mediespecifikke og æstetiske overvejelser samt de unikke designstrategier og produktionsmetoder, der gør sig gældende i arbejdet med extended storytelling. Vi skal bl.a. se eksempler på VR-oplevelser, hvori der anvendes forskellige teknikker såsom photogrammetry, volumetrisk video, point clouds, biofeedback, POV og spatial sound, og overveje fordele og ulemper ved disse. Derudover skal vi beskæftige os – både teoretisk og praktisk – med en række kvaliteter og metoder såsom immersion, interaction, presence og embodiment. Vi skal også se på, hvordan man skaber overgange mellem fysiske og virtuelle miljøer, samt hvordan man udvikler live VR-oplevelser, der muliggør alternative former for publikumsinddragelse -og agens.


NIVEAU

BA / KA


TIDSPUNKT

Mandag d. 29. august (2 timer)

Tirsdag d. 30. august (2 timer)

Fredag d. 2. september (2 timer)

Tirsdag d. 6. september (2 timer)


ECTS

0


UNDERVISNINGSSPORG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

Ved afslutningen af modulet vil den studerende:

 • Kunne placere Virtual Reality i en mediehistorisk kontekst
 • Have en grundlæggende indsigt i koncepter og designmetoder forbundet til extended storytelling
 • Kunne forholde sig analytisk og kritisk til valg af narrativ strategi, produktionsmetoder og stedspecifik installationsdesign i VR udvikling, produktion og – til dels – distribution.

INDHOLD
 • Introduktion til immersiv historiefortælling i en historisk og samtidig kontekst
 • Indblik i VR terminologi, teknologi -og software
 • Indføring i teorier omkring VR’s oplevelsesmæssige kvaliteter og hvordan disse opnås
 • Overblik over designmetoder til stedspecifik implementering og radikal publikumsinddragelse

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • Forelæsninger
 • Debat
 • Gruppearbejde
 • Praktiske øvelser

HOLD

8-9 studerende


BEDØMMELSE

De studerende vil ved modulets afslutning blive opfordrede til hver især at udarbejde et online blogindlæg (kan være anonymt) på 1-2 normalsider, som de andre studerende kan tilgå og kommentere på. Underviser vil give feedback på alle indlæg. 


LÆSE/LYTTE-REFERENCER

Der vil blive refereret til relevante artikler fra internationale tidsskrifter og andre skriftlige medier, som de studerende vil blive opfordret til at læse til hver undervisningsgang. Derudover vil der blive inddraget VR-, billede- og videomateriale i undervisningen. Referencer vil fortrinsvis være på engelsk.

TIDSPUNKT

Mandag d. 29. august (2 timer)

Tirsdag d. 30. august (2 timer)

Fredag d. 2. september (2 timer)

Tirsdag d. 6. september (2 timer)

STED

Den Danske Filmskole

ONLINE

NEJ

NIVEAU

BA / KA

ECTS

0

SPROG

Dansk – dog engelsk, hvis der er ikke-dansktalende deltagere

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link