Into the Void – The art of beginning

Et symposium om de mangfoldige muligheder for at starte en kunstnerisk proces.

Formål

At sætte fokus på, hvor forskelligt det er muligt at starte en kunstnerisk proces og hvor mange forskellige arbejdsformer, udtryksformer, indgangsformer og virkemidler, der kan tages i brug.

Projektbeskrivelse

At starte en kunstnerisk proces er en udfordrende opgave. Før arbejdet begynder at finde sin egen form, finder du ofte dig selv i en situation hvor du ikke rigtig ved hvad du skal gøre. Enten synes intet rigtigt eller alt forkert. Hvordan kan du begynde en kunstnerisk proces? Hvordan kan du flytte fra dit første umiddelbare valg til noget mere komplekst? Hvordan kan du regne ud, hvad du egentlig gør, og hvad det betyder? Og er det ligeså vigtigt?

Vi har ikke det præcise svar. Men vi er nysgerrige efter at udforske disse spørgsmål omkring begyndelser. Derfor har vi bedt seks førende kunstnere, hvordan de starter – og hvordan de finder deres vej – i en kunstnerisk proces. Sammen med os, vil de udforske kunsten begyndelser i seks workshops.

Refleksion over det tværfaglige samarbejde

Som begyndelse på større fokus på nye teaterformer, nye veje ind i teatret og nye måder at skabe tværkunstneriske rum på, har scenografafdelingen initieret ”Into the Void – the art of beginning” og udviklet og afholdt dette symposium i samarbejde med instruktørafdelingen i oktober måned dette år. Symposiet gav anledning til at præsentere både studerende og professionelle for 6 fremtrædende kunstnere, der med hver sit ’starting point’, hver sin optik, hver sin tradition, åbnede for tre dages intenst kunstnerisk workshoparbejde med udvalgte kunstnere/studerende.

Det tværkunstneriske element var fremtrædende, da deltagerne gennem faglig og åben deltagelse kunne bidrage til processen og det produkt, som blev vist som afslutning på forløbet. Muligheden for at afprøve og finde nye sider af sin faglige og kunstneriske tilgang til teatret var til stede i denne meget intense og korte periode. Symposiet var en stor succes, såvel for de involverede arrangører som team betragtet og for deltagerne. Især har vi fået mange begavede og brugbare tilbagemeldinger fra de studerende vedrørende workshopformen, som man kunne tænke mere ind i skolens hverdag og undervisning.

 

PROJEKTTITEL:

Into the Void – The art of beginning

PROJEKTPERIODE:

2011

BELØB:

CAKI har støttet projektet med 15.000 kr.

KONTAKTPERSON:

Rikke Lund Heinsen 
rlh@teaterskolen.dk

PROJEKTTEAM:

Rikke Lund Heinsen
Kerstin Andersson