Institut for Succes

Med afsæt i tekst- og teorilæsning om kunstens aktivistiske potentiale, har en gruppe studerende sat sig for at skabe en fælles platform hvor kunstnere fra forskellige fagligheder taler sammen om det abstrakte magtforhold mellem kunsten og det kommercielle. 

Formål

Institut for Succes er et tværkunstnerisk endags-event og en publikation skabt af Dina Friemuth, studerende på Det Kgl. Danske Kunstakademi, og Esben Weile Kjær, studerende på Rymisk Musikkonservatorium i samarbejde med den kunstneriske læsegruppe ’Systemet’. Med begivenheden ønskede de to studerende at kaste et kritisk blik på kunstnerisk teori samt måden, hvorpå vi behandler og formidler denne teori.

Beskrivelse

Institut for Succes udspringer af tekst- og teorilæsning om kunstens aktivistiske potentiale i den tværkunstneriske læsegruppe ’Systemet’. Til Institut for Succes vil en række kunstnere fra ind- og udland med hver deres faglighed forlade teksten for en stund, og i stedet bearbejde det læste gennem fotos, performances og ny produceret tekst i en samlet publikation.

Alle bidrag har sit afsæt i det abstrakte magtforhold mellem kunsten og det kommercielle, og vil dermed udfordre, hvordan succes er en grundpræmis for nyere kunst og kultur samt, hvorvidt kunsten imiterer og viderefører kapitalistiske strukturer.

De studerende siger selv om projektet

”Med Institut for Succes ønsker vi at skabe en fælles platform, hvor kunstnere fra forskellige fagligheder og discipliner taler sammen om det samme emne. Hvad har en arkitekt at sige om succes og aktivisme, og hvad har en teoretiker at sige om samme? Vi vil arbejde for både at skabe interessante værker, men i ligeså høj grad for at lære hinandens fagligheder at kende (…)”

Photo: Poster, Department of Success

PROJEKTTITEL:

Institut for Succes

PROJEKTPERIODE:

2015 – 2016 – Institut for Succes fandt sted d. 20. januar 2016 på Kunstforeningen Gl. Strand, Gl. Strand 48, 1202 København K.
Arrangement og publikation var gratis for alle.

BELØB:

CAKI har støttet projektet med 15.000 kr.

KONTAKTPERSON:

Dina Friemuth
+45 42 34 12 23
dinafriemuth@gmail.com

PROJEKTTEAM:

Dina Friemuth, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Esben Weile Kjær, Rytmisk Musikkonservatorium

Derudover medvirker en række kunstnere med speciale i forskellige fag, bl.a. kunstnere der er studerende fra tre af CAKIs medlemsskoler; Rytmisk Musikkonservatorium, Kunstakademiets Billedkunstskoler samt Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

LÆS MERE:

Se billeder fra eventet på CAKIs Instagram.