Fotoscenografier

En visuel fortælling i drejebogsform.

Formål

Erfaring siger, at samarbejdet mellem fotograf og scenograf er meget givende og vigtigt for den totale oplevelse af en film. Ønsket er, at dette samarbejde bliver påskønnet i langt højere grad og inddraget tidligere i den proces, det er at producere film.

Projektbeskrivelse

Hvorledes Fortælles en historie i et enkelt billede. Et øjeblik fanget ved hjælp af visuelle virkemidler som: Lys, farver, tekstur, dimensional opbygning, komposition, beskæring. Der blev skabt en fotoserie med 4. forskellige scenografier.

Forløbet startede med en research af tidligere tiders billedkunst. De 3 af scenografierne blev udarbejdet med inspiration fra en researchperiode. Den fjerde blev en slags konklusion på forløbet og en ’Vor tids scenografi’. På hver scenografi blev optaget seks indstillinger. Dette for at udnytte hver enkelt scenografis muligheder (vinkler). Der var mennesker i hver af de fire scenografier og dette krævede disse seks vinkler; i form af et total-billede, et nær-billede, et halvnær-billede etc.

Det færdige materiale blev udstillet på Danmarks Designskole som eksempel på et frugtbart samarbejde mellem fotograf og scenograf.

Refleksion over det tværfaglige samarbejde

Samarbejdet mellem fotograf og scenograf skabte en anderledes måde at anskue fotografiet på.

PROJEKTTITEL:

Fotoscenografier

PROJEKTPERIODE:

BELØB:

KONTAKTPERSON:

PROJEKTTEAM:

Adam Philip, Filmfotograf, Den Danske Filmskole
Rasmus Cold, Scenograf, Danmarks Designskole