Første…

Gennem et tværfagligt samarbejde skabes nye perspektiver for afgangsudstillinger.

Formål

Der skabes opmærksomhed omkring de tværfaglige kompetencer som dimittender og studerende fra de kunstneriske uddannelser besidder. Der bliver profileret og formidlet de nyuddannede tekstilformidleres faglige og kreative kompetencer.

Projektbeskrivelse

Helt nye kompetencer indenfor tekstile fag og formidling bliver præsenteret, når den første årgang af studerende fra professionsbachelor-uddannelsen ved Håndarbejdets Fremmes Seminarium tager afgang i december 2006. Til at visualisere dette, har de 22 kommende afgængere taget initiativ til et tværfagligt projekt: en afgangsudstilling der med forskellige virkemidler illustrerer denne første årgangs kompetencer, og gør de tekstile fag levende og relevante for såvel potentielle arbejdsgivere og samarbejdspartnere som for et offentligt publikum.

Der blev i samarbejde med arkitektstuderende, undersøgt hvordan de tekstile produkter blev koblet sammen med andre studerendes arbejde med rumlighed, lys, lyd, iscenesættelse, materialer og meget andet, for at give den traditionelle afgangsudstilling et nyt og spændende perspektiv.

Refleksion over det tværfaglige samarbejde

”I fællesskab valgte vi cirklen som overordnet koncept. Derefter konkretiserede arkitekterne konceptet og skitserede et forslag, som blev justeret i forhold til bl.a. tilgængelige materialer. Under vejledning fra to professorer fra Kunstakademiet, blev der afholdt en 2-dages tværfaglig workshop hvor en tekstilformidler og en arkitektstuderende sammen udviklede det konkrete udstillingsdesign for tekstilformidlerens afgangsprojekt. Workshoppen endte ud i 20 færdige modeller i 1:10, som arkitekterne herefter komponerede til en samlet udstilling, der passede ind i Øksnehallens fysiske og tekniske rammer. Derudover samarbejdede vi med en grafisk designer, en kommunikationskoordinator og en ekstern projektleder.”

PROJEKTTITEL:

Første…

PROJEKTPERIODE:

BELØB:

KONTAKTPERSON:

Nanna Mølbak Hansen
+45 60 60 65 10
nanna_mh@hotmail.com

PROJEKTTEAM:

Afgængerne på Tekstile fag og Formidling, Håndarbejdets Fremmes Seminarium.

TID OG STED:

Udstillingen forløb i Øksnehallen i perioden d. 24.02.07 til d.01.04.07 2006.