Festivalen og utopibegrebet

Underviser: Anna Ullman

Det er ikke muligt at afholde musikfestivaler under en global pandemi som Covid-19. Dette modul bruger denne umulighed som en tænkepause til at overveje festivalformens utopiske potentiale – kulturelt, socialt og politisk. Festivaler har altid været et særligt rum, hvor andre regler gælder, hvor ting kan ske, og det nye kan opstå – en såkaldt utopi. Gennem musik, tekst og filmmateriale skal vi se tilbage på hippiebevægelsens frihedssøgende festivaler som Woodstock (US), Glastonbury (UK), Thylejren (DK) og Sound Festival på Dyrskuepladsen i 1971, der året efter skiftede navn til Roskilde Festival. Hvad kan vi lære af 68-generationen, og hvad var det for et fundament de lagde, som unge i dag kan bygge videre på? 

Med afsæt i overtegnedes bog De sidste drømmere – Roskilde Festival i et halvt århundrede (2020) skal vi blive klogere på, hvad det var en verden, de drømte om at realisere – og hvordan festivalernes drømmesamfund på godt og ondt har påvirket normalsamfundet. Vi skal også sætte os ind i utopibegrebet i et historisk perspektiv og læse om, hvordan mennesker gennem tiden har forestillet sig andre og radikalt anderledes verdener – fra Thomas Mores ‘Utopia’ (1516) til Mark Fishers ‘Acid Communism’ (2018).


FORUDSÆTNINGER

Det er en fordel at have interesse for festivaler generelt, erfaringer med eller ambitioner om at optræde på festivaler, erfaringer som frivillig eller arrangør på en festival samt interesse for at undersøge og reflektere over hvordan en festivaloptræden kan udvikle ens kunstneriske praksis.


MÅL

Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
* Have opnået en bredere kulturhistorisk og kultursociologisk forståelse af festivalformen.
* Være i stand til at reflektere kritisk over festivalens rolle i kulturen, samfundet og økonomien.
* Besidde viden om tankegodset fra ungdomsoprøret i 1968 og dets status i nutidige oprørsbevægelser.


INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:
Kulturhistorie
Oplevelsesøkonomi
Æstetikteori
Livemusikteori
Sociale bevægelser


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Oplæg
Gruppearbejde
Diskussion
Praktiske øvelser


HOLD

Holdstørrelse, normalt 8-9 studerende


BEDØMMELSE

Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulet i form af et såkaldt refleksionsessay på 5 normalsider. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.


REFERENCER

Undervisningen vil i vidt omfang inddrage underviserens egen bog De sidste drømmere. Roskilde Festival i et halvt århundrede, som udkom i oktober 2020 i anledning af Roskilde Festival nr. 50. Bogens analyser vil blive afprøvet og udfordret i plenum i undervisningen. Der vil desuden blive inddraget anden relevant litteratur fra festivalforskningen, avisartikler samt videomateriale fra DR’s arkiver og YouTube.

TIDSPUNKT

Et semester BA. Forventeligt fredage (ikke skemalagt endnu)

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5

SPROG

Dansk – dog engelsk, hvis dette er nødvendigt for nogle af deltagerne

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link