Det usynlige: Musik og lyd i film og billedkunst

Underviser: Rune Søchting

Kontaktperson: Lene Christensen, lc@rmc.dk

I dette kursusmodul undersøges DET USYNLIGE som begreb og fænomen i billedkunst og film i det 20. og 21.århundrede. Kurset har to overordnede tematiske fokuspunkter:

 1. Hvordan et bevidst arbejde med filmens lydlige elementer, herunder stemmer, lydeffekter og musik kan bidrage til en kompleks audiovisuel erfaring, der bl.a. er karakteriseret ved en spænding mellem det synlige og det usynlige i filmbilledet.
 2. Lyden og musikkens rolle i billedkunsten.

Siden 1960’erne har billedkunsten været præget af eksperimenter med forskellige medier og formater. Lyd og musik bliver fx en integreret del af installationer og værket bliver i stigende grad tænkt som noget, der er forbundet med en proces og noget performativt. I dette udvidede mediale felt sættes selve rammerne for den sanselige erfaring i spil. Med udgangspunkt i disse fokuspunkter vil vi i kurset analysere centrale værker og deres forskellige måder at arbejde med det usynlige.


FORUDSÆTNINGER
 • Interesse og nysgerrighed for audiovisuel æstetisk erfaring.
 • Interesse og nysgerrighed for kunstneriske positioner i det 20. og 21. århundrede.

MÅL
 • Have opnået en bredere orientering i audio-visuelle praksisser i forhold til kursets tematik
 • Kunne redegøre for centrale kunstneriske positioner i det 20. og 21. århundrede
 • Have kendskab til centrale teoretiske positioner i forhold til at analysere audiovisuelle fænomener
 • Kunne reflektere kritisk over egen praksis i forhold til en kulturteoretisk sammenhæng

INDHOLD

Der arbejdes bl.a. med følgende elementer:

Æstetikteori, kunsthistoriske positioner (herunder postminimalisme og relationel æstetik), filmlydsteori, analyse af værker fra billedkunsten og film med særligt fokus på det audiovisuelle.


NIVEAU

BA


TIDSPUNKT

Et semester, 2 timer ugentlig, forventeligt fredage (ikke endeligt skemalagt endnu)


ECTS

2,5 ECTS


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • Forelæsning
 • Oplæg
 • Fælles diskussion

HOLD

Normalt 8-9 studerende


BEDØMMELSE

Bedømmelsen foregår på grundlag af et refleksionsessay (skriftligt), alternativt en podcast. Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulets tematik i form af et refleksionsessay på 5 normalsider eller en podcast med en varighed på 10 minutter.

I essayet skal der indgå minimum fem kildereferencer, hvoraf minimum to skal være indgå i kildelisten for modulet. Dette krav gælder også for podcasts.

Studerende med et andet modersmål end dansk kan aflevere opgaven på skandinavisk eller engelsk. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.


REFERENCER

Eksempler på tekst til læsning:

Michel Chion: Voice in Cinema (uddrag)

Sanford Kwinter: Architectures of Time (uddrag)

Salome Voegelin: Listening to Noise and Silence (uddrag)

Brian Kane: Sound Unseen (uddrag)

Eksempler på kunstnere, hvis værker vil blive gennemgået:

Laurie Anderson

Janet Cardiff & George Bures Miller

Susan Philipsz

Pierre Huyghe

TIDSPUNKT

Et semester, 2 timer ugentlig, forventeligt fredage (ikke endeligt skemalagt endnu)

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5 ECTS

SPROG

Dansk / evt. engelsk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link