Design af performative rum

Formål

At arbejde tværfagligt, produktionsorienteret og etablere et tværfagligt netværk

Projektbeskrivelse

At skabe et performativt rum på studiet Performance Design og lave de indledende øvelser til at starte en Performance-designvirksomhed

Refleksion over det tværfaglige samarbejde

Via workshoppen, hvor mange forskellige fagretninger var repræsenteret (visuel kultur, moderne dans, performance design, arkitektur o.a.), udarbejdede de deltagende skitser, modeller og tegninger til et idékatalog.

PROJEKTTITEL:

Design af performative rum

PROJEKTPERIODE:

BELØB:

KONTAKTPERSON:

Andreas Berner Høegh
+45 51 74 24 25

PROJEKTTEAM:

Andreas Berner Høegh, Performance-design/Virksomhedsstudier, RUC
Brian Lykke, Performance-design/pædagogik, RUC