Design af performative rum

Formål:

At arbejde tværfagligt, produktionsorienteret og etablere et tværfagligt netværk

Projektbeskrivelse:

At skabe et performativt rum på studiet Performance Design og lave de indledende øvelser til at starte en Performance-designvirksomhed

Refleksion over det tværfaglige samarbejde:

Via workshoppen, hvor mange forskellige fagretninger var repræsenteret (visuel kultur, moderne dans, performance design, arkitektur o.a.), udarbejdede de deltagende skitser, modeller og tegninger til et idékatalog.

Projektgruppe:

Andreas Berner Høegh Performance-design/Virksomhedsstudier, RUC

Brian Lykke Performance-design/pædagogik, RUC

Kontakt:

Andreas Berner Høegh

51742425