Deep Listening

Underviser: Morten Svenstrup

På dette kursus arbejder vi med det musikalske menneskes måske vigtigste redskab – at lytte.

Vi arbejder med den lyttende bevidstheds evne til både at kunne lytte intenst fokuseret, og til at lytte bredt og alt-omfattende. Og til altid at være bevidst om hvilken, vi bruger. Hvad sker der, hvis vi forsøger at lytte til alt, hvad der er muligt at høre, på så mange forskellige måder som muligt, 24 timer i døgnet?

Kurset er baseret på Deep Listening®, en praksis udviklet af avantgardekomponist og humanist Pauline Oliveros. Praksissen undersøger den enkelte elevs dybt personlige måde at lytte på – og udfordrer til at lære nye.

Praksissen er kropslig og eksperimenterende, og altid præcis og reflekterende. Som en integreret del af lytningen, arbejder vi med asiatisk martial arts for øget kropsbevidsthed. Kom og lyt!


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

Ved afslutningen af modulet skal den studerende:

– Aktivt kunne forme sin lytning

– Have tilegnet sig en radikal lydlig bevidsthed

– Have en direkte kropskontakt

– Have kendskab til lytte/kompositions-formen Sonic Meditations


INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:
– Lytte/kompositions-formen Sonic Meditations

– Kropsarbejde i form af Full Body Listening + Qi Gong

– 24 timers lytning, herunder Listening in Dreams

– Improvisation + åben tilgang


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

– Praksisbaseret gruppeundervisning

– Både individuelle og gruppebaserede øvelser

– Lyttejournal / notesbog til personlige noter mellem sessions


HOLD

Holdstørrelse, normalt 5-8 studerende


BEDØMMELSE

Ved afslutningen bedømmer læreren dine kvalifikationer på baggrund af aktiv faglig deltagelse i undervisningen. Der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt.

Bedømmelseskriterier:

– Komponering og ledelse af mindst én gruppebaseret Sonic Meditation

– Fra daglig til mindst én ugentlig post i personlig lyttejournal i skriftlig, auditiv, visuel eller anden passende form


REFERENCER

Ingen

TIDSPUNKT

Et semester KA. Forventeligt torsdage eller fredage (ikke skemalagt endnu).

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

Ja

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

5

SPROG

Dansk – dog engelsk, hvis dette er nødvendigt for nogle af deltagerne

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link