Deep Listening

Underviser: Morten Svenstrup

Kontaktperson: Lene Christensen, lc@rmc.dk

På dette kursus arbejder vi med det musikalske menneskes måske vigtigste redskab – at lytte.

Vi arbejder med den lyttende bevidstheds evne til både at kunne lytte intenst fokuseret, og til at lytte bredt og alt-omfattende. Og til altid at være bevidst om hvilken, vi bruger. Hvad sker der, hvis vi forsøger at lytte til alt, hvad der er muligt at høre, på så mange forskellige måder som muligt, 24 timer i døgnet?

Kurset er baseret på Deep Listening, en praksis udviklet af avantgardekomponist og humanist Pauline Oliveros. Praksissen undersøger den enkelte elevs dybt personlige måde at lytte på – og udfordrer til at lære nye.

Praksissen er kropslig og eksperimenterende, og altid præcis og reflekterende. Som en integreret del af lytningen, arbejder vi med asiatisk martial arts for øget kropsbevidsthed. Kom og lyt!


NIVEAU

KA


TIDSPUNKT

TBA – starter i uge 35

(Ikke skemalagt endnu)

Kan ligge på én af følgende dage/tidspunkter:

Tirsdag kl. 12.30-14.30 eller kl. 14.30-16.30

Eller Onsdag kl. 16.00-18.00

Eller Torsdag kl. 12.30-14.30 eller kl. 14.30-16.30 eller kl. 16.30-18.30

Eller fredag kl. 10.00-12.00 eller kl. 12.30-14.30 eller kl. 14.30-16.30

20 lektioner pr. modul


UNDERVISNINGSSPORG

Dansk/engelsk (afgøres efter holddannelse af underviseren)


ECTS

5


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL

Ved afslutningen af faget forventes det, at den studerende:

 • Aktivt kunne forme sin lytning
 • Have tilegnet sig en radikal lydlig bevidsthed
 • Have en direkte kropskontakt
 • Have kendskab til lytte/kompositions-formen Sonic Meditations

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

 • Lytte/kompositions-formen Sonic Meditations
 • Kropsarbejde i form af Full Body Listening + Qi Gong
 • 24 timers lytning, herunder Listening in Dreams
 • Improvisation + åben tilgang

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • Praksisbaseret gruppeundervisning
 • Både individuelle og gruppebaserede øvelser
 • Lyttejournal / notesbog til personlige noter mellem sessions

HOLD

Normalt 4-8 studerende


BEDØMMELSE

Ved afslutningen bedømmer læreren dine kvalifikationer på baggrund af aktiv faglig deltagelse i undervisningen. Der gives bedømmelsen godkendt/ikke godkendt.

Bedømmelseskriterier:

 • Komponering og ledelse af mindst én gruppebaseret Sonic Meditation
 • Fra daglig til mindst én ugentlig post i personlig lyttejournal i skriftlig, auditiv, visuel eller anden passende form

LÆSE/LYTTE-REFERENCER

TBA

TIDSPUNKT

TBA – starter i uge 35

(Ikke skemalagt endnu)

Kan ligge på én af følgende dage/tidspunkter:

Tirsdag kl. 12.30-14.30 eller kl. 14.30-16.30

Eller Onsdag kl. 16.00-18.00

Eller Torsdag kl. 12.30-14.30 eller kl. 14.30-16.30 eller kl. 16.30-18.30

Eller fredag kl. 10.00-12.00 eller kl. 12.30-14.30 eller kl. 14.30-16.30

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

NEJ

NIVEAU

KA

ECTS

5

SPROG

Dansk/engelsk (afgøres efter holddannelse af underviseren)

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link