Danmark i verden – verden i Danmark:

Internationale strømningers præg på dansk musik

Underviser: Henrik Marstal

Kontaktperson: Lene Christensen, lc@rmc.dk

Dansk populærmusik har altid været dybt præget af de impulser, der er udgået fra USA og Storbritannien og i mindre grad Tyskland og Sverige. I den forstand kan lyden af dansk musik op gennem historien siges at afspejle lyden af skiftende strømninger fra det store udland. Men betyder det, at dansk musik er en uselvstændig størrelse, en kopi? Selvfølgelig ikke. For i de fleste tilfælde er strømningerne blev indoptaget på måder, hvor en særlig dansk eller ‘hjemliggjort’ tilgang har sikret, at musikken ofte er kommet til at lyde som noget ganske andet end forbillederne.

Vi vil lave en række nedslag i dansk musikliv fra midten af 1960’erne og se nærmere på, hvordan nye genrer fra udlandet blev indoptaget af danske musikere. Modulets formål er at undersøge, hvordan dansk musik er blevet til i relation til disse genrer. Det vil ske ved hjælp af begreber som kulturel appropriation/kulturel værdsættelse (cultural appropriation/cultural appreciation) samt forestillinger om autenticitet og om musikalsk danskhed, ligesom forhold vedrørende “originalitet” vs. “kopiering” vil blive berørt.

De studerende egne erfaringer som danske musikere i en internationaliseret populærmusikkultur vil i vist omfang blive søgt inddraget som et perspektiv på modulets undersøgelser.


FORUDSÆTNINGER

Det er en fordel at have interesse for dansk musik samt en fordel, men ikke et krav, at have et vist kendskab til dansk musikhistorie fra midten af 1960’erne og frem. Undervisningen foregår på dansk.


MÅL

Ved afslutningen af modulet skal deltagerne:

 • have fået begrebsliggjort væsentlige strømninger i dansk musik
 • have fået viden om, hvordan internationale strømninger forhandles og hjemliggøres (‘domesticeres’)
 • have fået indsigt i relationen mellem ‘det danske’ vs. ‘det udenlandske’ i dansk populærmusik 

INDHOLD

Der arbejdes bl.a. med følgende elementer:

 • Gennemgang af udvalgte kunstnere, værker, genrer
 • Diskussion af teoretiske forhold vedrørende appropriering, assimilering og kopiering
 • Dansk og engelsk som sangsprog
 • Danske musikeres relationer til udenlandske forbilleder
 • Begrebet musikalsk danskhed samt begrebet undselig danskhed (et begreb udviklet af underviseren selv)

NIVEAU

BA


TIDSPUNKT

Et semester, 2 timer ugentlig, forventeligt fredage (ikke endeligt skemalagt endnu)


ECTS

2,5 ECTS


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • Forelæsninger
 • Oplæg
 • Læsning af tekster
 • Musiklytning

HOLD

Normalt 8-9 studerende


BEDØMMELSE

Bedømmelsen foregår på grundlag af et refleksionsessay (skriftligt), alternativt en podcast. Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulets tematik i form af et refleksionsessay på 5 normalsider eller en podcast med en varighed på 10 minutter.

I essayet skal der indgå minimum fem kildereferencer, hvoraf minimum to skal være indgå i kildelisten for modulet. Dette krav gælder også for podcasts.

Studerende med et andet modersmål end dansk kan aflevere opgaven på skandinavisk eller engelsk. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.


REFERENCER

Der vil blive anvendt tekster og tekstuddrag fra diverse faglitteratur især hentet fra kulturteori, historie og musikvidenskab, heriblandt:

Iben Jensen: Grundbog i kulturforståelse

Nadra Kareem Little: A Guide to Understanding and Avoiding Cultural Appropriation

Bruce Ziff & Pratima V. Rao: Borrowed Power

Brianna Fragoso: ‘Cultural Appropriation Vs. Cultural Appreciation’

Ulf Hannerz: Transnational Connections

Søren Hein Rasmussen & Rasmus Rosenørn (red.): Amerika i dansk kulturliv 1945-75

Morten Michelsen (red.): Rock i Danmark. Studier i populærmusik fra 1950’ene til årtusindskiftet

Mads Krogh & Henrik Marstal (red.): Populærmusikkultur i Danmark efter 2000

Derudover artikler, manuskriptuddrag og oplæg relateret til underviserens egen igangværende forskning.

Der vil blive indraget musik af bl.a. Cæsar, Povl Dissing, Young Flowers, Gasolin, Trille, Pia Raug, Future 3, Mercyful Fate, Aqua, Den Gale Pose, L:Ron Harald, Dizzy Mizz Lizzy og mange flere.

TIDSPUNKT

Et semester, 2 timer ugentlig, forventeligt fredage (ikke endeligt skemalagt endnu)

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5 ECTS

SPROG

Dansk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link