Danmark i verden – verden i Danmark: Lyden af internationale strømninger i dansk musik

Underviser: Henrik Marstal

Kontaktperson: Morten Tandrup, mta@rmc.dk

Som så mange andre lande i verden har Danmark musikalsk set altid været dybt præget af de impulser, der er udgået fra USA og Storbritannien. For det var i disse to dele af verden, at populærmusikalske hovedgenrer såsom rock, soul, folk, hiphop, disco, heavy metal, house og techno opstod. Så når musikere herhjemme tog disse genrer til sig, kunne det indlysende kun ske ved at lytte meget grundigt til forbillederne.

I den forstand kan lyden af dansk musik i bund og grund derfor siges at være lyden af skiftende strømninger fra det store udland. Men betyder det, at dansk musik skulle være en uselvstændig størrelse, en kopi? Selvfølgelig ikke. For måderne, hvorpå strømningerne blev indoptaget på, var alt andet end udenlandske: En særlig dansk eller måske snarere ‘hjemliggjort’ tilgang sikrede, at musikken på godt og ondt ofte kom til at lyde som noget ganske andet end forbillederne.

På dette modul vil vi lave en række nedslag i dansk musikliv fra midten af 1960’erne og se nærmere på, hvordan nye genrer fra udlandet blev indoptaget af danske musikere. Modulets formål er at undersøge, hvordan dansk musik er blevet til i relation til disse genrer, undertiden på grund af dem, undertiden på trods af dem. De studerende egne erfaringer med at være danske musikere i en internationaliseret populærmusikkultur vil i vist omfang blive søgt inddraget som et perspektiv på modulets undersøgelser.

Modulet finder sted i tæt tilknytning til underviserens egen forskning i emnet, som vil resultere i et bogprojekt om dansk musiks relationer til udenlandske strømninger.


FORUDSÆTNINGER

Alle er velkomne. Det er en fordel at have interesse for dansk musik og være nysgerrig på, hvorfor dansk musik kan siges at lyde, som den gør. Det vil ligeledes være en fordel, men ikke et krav, at have et vist kendskab til dansk musik fra 1960’erne og frem. Undervisningen foregår på dansk.


MÅL

Ved afslutningen af modulet skal den studerende:

 • Have fået kendskab til væsentlige strømninger i dansk musik
 • Have fået kendskab til, hvordan internationale strømninger forhandles og hjemliggøres (‘domesticeres’)
 • Have fået indsigt i dansk musiks overordnede ‘placering’ i det store populærmusikalske billede

INDHOLD

Der arbejdes bl.a. med følgende områder:

 • Gennemgang af udvalgte kunstnere, værker, genrer
 • Diskussion af teoretiske forhold vedrørende appropriering, assimilering og kopiering
 • Brugen af hhv. dansk og engelsk som sangsprog
 • Danske musikeres relationer til udenlandske forbilleder
 • Begrebet musikalsk danskhed samt begrebet undselig danskhed

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • Forelæsninger
 • Oplæg
 • Læsning af tekster
 • Musiklytning

HOLD

Normalt 8-9 studerende.


BEDØMMELSE

Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulet i form af et såkaldt refleksionsessay på 5 normalsider. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.


REFERENCER

Der vil blive anvendt tekstuddrag fra diverse faglitteratur/artikler samt artikler, manuskriptuddrag og oplæg relateret til underviserens egen igangværende forskning. Musikalske referencer: Cæsar, Povl Dissing, Young Flowers, Gasolin’, Trille, Pia Raug, Future 3, Mercyful Fate, Aqua, Østkyst Hustlers/MC Einar, L:Ron Harald, Kashmir, Dizzy Mizz Lizzy og mange flere.

TIDSPUNKT

Et semester, 2 timer ugentligt, forventeligt fredage (ikke skemalagt endnu).

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5

SPROG

Dansk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link