Circus

Et eksperimenterende film- og musikprojekt der undersøger samspiller mellem billede og lyd.

Formål

Formålet er at skabe en kunstvideo hvor musik og billede understøtter hinanden, så det ene element ikke dominerer det andet. At undersøge om det er muligt at holde beskuerens opmærksomhed fanget på begge elementer samtidig. Hverken at lave en musikvideo med en understøttende billedside, eller at lave en kortfilm med underlægningsmusik, men et ligeværdigt samspil imellem to kunstarter.

Projektbeskrivelse

Projektet undersøger, om det er muligt at give beskueren et mere helstøbt sanseindtryk ved at lade musik og billede være ligeværdige størrelser. Det undersøger om det er muligt at bryde med de forventninger man, via sin kulturelle opdragelse, har til samspillet imellem billede og lyd. Man bliver opdraget til at koncentrere sig om ét element, men måske er det muligt at give projektet en titel eller en intro der nulstiller beskuerens forventninger. En forskning i om publikum kan nulstille sig, måske opleve helheden og slå hjernen og kulturen fra.

Refleksion over det tværfaglige samarbejde

Projekt Cirkus er drevet af kunstneriske kræfter, der er velfunderet i deres egen faglighed, hvilket gav en kunstnerisk sikkerhed på holdet.

PROJEKTTITEL:

Circus

PROJEKTPERIODE:

BELØB:

KONTAKTPERSON:

Sofie Hermind
+45 26 37 23 03
sofiepigen@ofir.dk

 

PROJEKTTEAM:

Sofie Hermind, MBL, Rytmisk Musikkonservatorium
Johanne Eggart, Scenograf, Teaterskolen
Ulrik Gerber, Instruktør, Filmskolen