Bird Kings

En gruppe studerende fra CAKIs medlemsskoler ønsker at videreføre metoder fra et undervisningsforløb til et konkret kortfilmsprojekt.

Formål

Bird Kings er et tværfagligt kortfilmsprojekt mellem studerende fra hhv. Statens Scenekunstskole og Den Danske Filmskole, der sætter fokus på den grænseløse generation. I projektet indgår også en fotograf og klipper fra Den Danske Filmskole samt en musiker fra Rytmisk Musikkonservatorium.

Beskrivelse

Det tværfaglige samarbejde er en videreførelse af et undervisningsforløb, som fandt sted på Scenekunstskolens skuespilleruddannelse, med deltagelse af instruktører fra Den Danske Filmskoles dokumentarlinje. I arbejdet med filmen vil de studerende lære af hinandens faglighed – både rent teknisk og i kunstnerisk forstand.

De studerende forklarer selv om projektet

”I de seneste fem uger har vi haft undervisning med Emma Balcazar, og vi ønsker at afprøve de ting vi har lært i undervisningslokalet i ’det virkelige liv’. Desuden har Laurits (DFS) og Mathias (SSKS) begge deltaget i forskningsprojektet ”Den tredje vej” med Marion Reuter. Dette møde har skabt grundlaget for, at vi nu ønsker at afprøve disse metoder i en anden ramme, som bringer os væk fra prøvesalen og ud virkelighedens scenografi.”

CAKI har valgt at støtte Bird Kings, da de involverede studerende får mulighed for at komme ind under huden på hinandens kunstneriske praksis. Det vil skabe individuelle, såvel som fælles erfaringer, der kan spredes til øvrige studerende ved CAKIs medlemsskoler.

Projektet er støttet med 14.500 kr 

Projektteam

Mathias Rahbæk, Statens Scenekunstskole

Laurits Flensted-Jensen,  Den Danske Filmskole

Derudover medvirker Troels Jensen, Den Danske Filmskole

Mikkel Grevsen, Rytmisk Musikkonservatorium

Mads Reuther, freelance skuespiller

Kontakt

Mathias Rahbæk

40 10 09 90

mr12@ssks.dk