BETYDNING AF JORD

CAKI har støttet projektet BETYDNING AF JORD, hvor studerende fra Den Danske Scenekunstskole og Kunstakademiets Billedkunstskoler går sammen om at skabe og realisere et omfattende projekt med afsæt i fortællinger og dokumentarisme. Projektet indgår som en del af Marie Bjørns bachelorprojekt i Dramatisk Skrivekunst og vil i den forbindelse være en del af bachelorvisningen på Den Danske Scenekunstskole i januar 2019.

Som led i projektets tværæstetiske potentiale vil de studerende undersøge muligheden for at holde oplæg sammen på Den Danske Scenekunstskole, Kunstakademiet, Filmskolen og Super16 for at dele metoder og erfaring fra deres samarbejde. Her vil de vise dele af filmmaterialet og dele deres dokumentation fra projektet.

Projektet BETYDNING AF JORD er et omfattende projekt, der bl.a. involverer en måneds ophold i Palæstina, afholdelse af en række workshops samt optagelser og realisering af en filmisk fremstilling af dele af projektet. For CAKI vil det være aktuelt at bidrage til den del af projektet, der vedrører det filmiske – herunder scenografi, leje af lokaler til workshops og forplejning i forbindelse med afholdelse af workshops.

Om projektet skriver de studerende selv:

’’I projektet bruger vi vores individuelle sprogligheder som en mulighed for at lege med, hvordan dokumentarmediet kan optage genregreb fra teater, performance og billedkunst. Som filmisk metode ønsker vi at arbejde med teatralske og performative virkemidler, og undersøge det dramatiske og teatralske sprogs muligheder i mødet med dokumentarfilmmediet. (…) Vi ønsker at arbejde med et filmisk udtryk, der optager greb fra vores fag, og vil bevidst have iscenesættelse og tekst til at indgå i filmene, og dermed arbejde mellem dokumentarisme, fiktion og liveart. (…) Vi tror på, at vi gennem tværæstetisk samarbejde kan skabe narrativer, der belyser klimaforandringer gennem et filmisk, poetisk udtryk, der leger med genrene fra vores forskellige fag. (…) Hermed bevæger vi os væk fra det klassiske dokumentariske rum, men udnytter filmmediets mulighed for at optage tværæstetiske genregreb, og optager dramatikken og performancekunstens evner til at skabe rum i rum.

Uddannelsesmæssigt er det en drivkraft for både Marie og Kamil at undersøge, hvilken betydning klimaforandringer har et sted som Palæstina og Israel, der i forvejen er et politisk betændt område, hvis konflikter er meget fjerne fra samfundskonflikterne i Danmark. Vi er fascineret af at komme ud af egen komfortzone og væk fra de historier, vi skaber her, og se hvad der kunstnerisk opstår i projektet. (…) Dokumentation i form af logbog og metodenedskrivning vil indgå som fast rutine på rejsen, så vi senere kan bruge vores erfaringer til vidensdeling, der forhåbentligt kan opfordre andre studerende til at arbejde tværfagligt på skolerne.’’

Projekttitel:

BETYDNING AF JORD

Projektperiode:

September 2018 – Januar 2019

Beløb:

CAKI har støttet med 15.000 kr

Kontaktperson:

Marie Bjørn
+ 45 20 85 56 56
marie@otherstory.dk

Projektteam:

Marie Bjørn, Dramatisk skrivekunst – Den Danske Scenekunstskole
Kamil Dossar Franko, Billedkunststuderende – Kunstakademiet 
Madeleine Kate McGowan, Filmskaber og performancekunstner