Act II do

En collage af rytmisk poesi, gestikulerende kroppe, elektronisk musik og dansable fotografier – en remediering af Gertrude Steins tekst fra 1917 Counting Her Dresses.

Formål

Projektet er en undersøgelse af det intermediale i performancekunsten. Fra et medie til et andet: Kunstgruppen Birds Walk vil undersøge musikaliteten i Steins tekst og se på, hvordan en traditionel kunstart som digtning, kan repræsenteres gennem andre medier som kroppen og den digitaliserede film.

Performancen er baseret på det moderne menneskes forhold til omverdenens konstant stigende mediestrøm. ACT II DO undersøger, hvordan vi forholder os til de specifikke mediers udtryk. Gertrude Steins tekst omsættes derfor til skrivemaskine, tale, krop, fotografi og video og skaber et univers, hvor medierne konstant udvikler, og indvikler sig i hinanden.

Projektbeskrivelse

Birds Walk vil dekonstruere teksten og sammensætte nye tredimensionelle landskaber, ud fra tekstens fragmenterede konstruktion. Hvordan kan fx. Steins citat “Rose is a rose is a rose is a rose” oversættes til filmen og dansen, og hvad kan dette tilbyde teksten?

Koreografi og videoprojektioner opbygges på baggrund af tekstens lydlige tematikker og gentagelser. Fotografier og stumfilm vises på tre skærme hvor danseren og et lydspor fungerer som bindeled: Teksten (som lyd) ↔ danseren (som lyd, bevægelse og visualitet) ↔ stumfilmen (som visualitet). Disse tre elementer skal fungere som tekstens frigørende talerør, og dermed oversætte teksten til billede og bevægelse, og derigennem tydeliggøre tekstens musikalitet.

Birds Walk etablerer et møde mellem Gertrude Steins avantgardistiske tekst og samtidens mainstream musikform, der udvikles i vers og omkvæd. Hvert enkelt medie behandles som instrument, og det hele ender i et stramt samspil mellem analog og digitale medier, hvor alting går i loop.

 

PROJEKTTITEL:

Act II Do

PROJEKTPERIODE:

2011

BELØB:

CAKI har støttet projektet med 10.000 kr.

KONTAKTPERSON:

PROJEKTTEAM:

Foreningen Birds Walk
Skolen for Moderne Dans
Den Danske Filmskole
Litteraturhaus

Vejleder: Ph.d. Laura Schultz ved Københavns Universitet og formand for Det Danske Steinselskab.

HVOR OG HVORNÅR

Performancen blev opført over fire dage i maj 2011, i Litteraturhaus, Nørrebro.