5 Tableauer

Gennem et tæt samarbejde mellem musikere, arkitekter, designere og teknikere skabes der et visuelt instrument på tværs af genre og fagligheder.

Formål

Formålet med projektet er dels at udforske mødet mellem musik og rum via improvisation over de samme fem tableauer, hvor billeder og musik er ligeværdige. Fremførelsen foran et bredt publikum er også vigtig for projektet.

Projektbeskrivelse

3 musikere, 1 arkitekt, 1 designer, 1 lysmand, 1 lydmand. Arkitekten og musikerne har sammen fundet frem til 5 tableauer med hver deres karakteristik, som begge parter forholder sig til. De studerende vil derefter balancere imellem at samarbejde og arbejde selvstændigt.

Projektet udmundede sig i to koncerter af 45 min. varighed med scenografi på Litteraturhaus. Både musikken og det visuelle udtryk er baseret på improvisation. Scenografien består af et visuelt instrument, som styres af lys og udformes i samarbejde mellem arkitekten, designeren og lysmanden.

Musikken bliver komponeret på forskellig vis igennem parametre, der kan være: rytmer, harmonier, skalaer, lyde. – f.eks. træ, metal, keyboardprogrammeringer, rumklange og delays. Det er et mål, at lytteren kan fornemme, at der ligger forskellige ideer/koncepter bag de enkelte numre/afsnit.

PROJEKTTITEL:

5 Tableauer

PROJEKTPERIODE:

BELØB:

KONTAKTPERSON:

Lars Søberg Andersen
lsa@start.no

PROJEKTTEAM:

Lars Søberg Andersen, Rytmisk Musikkonservatorium
Christian Bluhme Hansen, Rytmisk Musikkonservatorium
Pontus Torstenson, Rytmisk Musikkonservatorium
Anna Aslaug Lund, KADK, Arkitektskolen
Tinna Ottesen, KADK, Designskolen