Medlemskab

Som kunstnerisk eller kreativ uddannelse er det muligt at blive medlem af CAKI. Der differentieres mellem to typer medlemmer: K-medlemmer og A-medlemmer:

K-medlemmer

Alle videregående kunstneriske uddannelser kan være medlem af CAKI. I samarbejde med disse medlemmer udvikler og rådgiver CAKI om kurser, nye ydelser og services til uddannelserne inden for entreprenørskab, tværfaglighed og tværkunstnerisk praksis. Studerende ved institutioner, der er K-medlemmer, har adgang til rådgivning, deltagelse på kurser og workshops, samt til projektstøttepuljen.

A-medlemmer

Øvrige kreative uddannelser kan søge A-medlemskab hos CAKI. A står for Associerede medlemmer. Studerende ved institutioner, der er A-medlemmer, har adgang til rådgivning, deltagelse på udvalgte kurser og workshops, samt i visse tilfælde projektstøttepuljen, under forudsætning af, at projektet også har relevans for studerende ved de kunstneriske uddannelser.

Priser

Som uddannelsesinstitution betales hvert år et medlemskontingent som enten A-medlem eller K-medlem. Priserne udregnes individuelt for uddannelsesinstitutioner.

FOR STUDERENDE
Som studerende ved én af CAKIs medlemsinstitutioner kan du benytte dig af:

 • Kurser og workshops
  Hvert år udbyder CAKI en række kurser og workshops inden for entreprenørskab, professionalisering og tværfaglighed. Blandt andet kurser i virksomhedsopstart, rettigheder, fundraising og portfolios. Nogle af kurserne er meritgivende.
 • Rådgivning
  CAKI tilbyder rådgivning og coaching til studerende, der ønsker at gennemføre et kunstnerisk projekt, starte en virksomhed, fundraiser til projekter og studieophold, eller har spørgsmål, der relaterer sig til CAKIs fokusområder.
 • Støtte til studerende
  CAKI administrerer en projektpulje, der kan søges af studerende ved vores medlemsinstitutioner. Den økonomiske støtte skal bruges til realisering af tværfaglige og/eller nyskabende projekter. Derudover kan vi hjælpe med kommunikation og formidling af projekter – både gennem CAKIs egne kanaler, men vi hjælper også med at præcisere budskabet og lægge en kommunikationsstrategi, der når en bredere målgruppe. CAKI kan i nogle tilfælde også hjælpe med faciliteter og udstyr i forbindelse med projektrealisering.
 • Publikationer og værktøjer
  CAKI udgiver løbende publikationer, der har fokus på professionalisering, iværksætteri og opstart af virksomhed.
 • Netværk og samarbejde: Vi hjælper studerende, der ønsker at samarbejde med andre studerende eller har brug for at etablere samarbejde med private eller offentlige partnere i Danmark og i udlandet.
 • Formidling: CAKI formidler aktiviteter inden for tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab på de kunstneriske områder.
FOR UNDERVISERE OG UDDANNELSESINSTITUTIONER
CAKI tilbyder også en række services og ydelser til undervisere og uddannelsesinstitutioner:

 • Udvikling af kurser: CAKI bistår med udvikling og implementering af kurser og aktiviteter med fokus på innovation, entreprenørskab og tværfaglighed.
 • Rådgivning: CAKI rådgiver undervisere og uddannelsesinstitutioner inden for tværfagligt samarbejde, kursusudvikling og aktiviteter, der skal styrke de studerendes professionalisering eller tværkunstneriske kompetencer.
 • Symposier og konferencer
  CAKI afholder symposier og konferencer, der har fokus på entreprenørskab, tværfaglighed og professionaliseringen på de kunstneriske uddannelser.
 • Mentorordninger
  CAKI udvikler og implementerer mentorprogrammer for studerende ved de kunstneriske uddannelser. Vi har blandt andet udviklet mentorprogrammer for Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
 • Publikationer
  CAKI har udgivet en række publikationer, der er henvendt undervisere og omhandler kunstnerisk entreprenørskab og professionalisering. 
 • Netværk og samarbejde
  CAKI tilbyder undervisere på de kunstneriske uddannelser et stort og bredt netværk, også internationalt.
  Blandt andet via LinkedIn-grupper og platformen ’EntreNord’.
  Læs mere om ‘EntreNord’ her.