‘DET KGL. AKADEMI OPBYGGER DERES INDKUBATIONSINDSATS MED VÆKSTPLANSMIDLER’

Det bliver interessant, hvilke anbefalinger denne indsats når frem til – det kommer uden tvivl til at have afsmittende effekt på de øvrige kunstnerisk fag, hvor der godt kunne lægges en større indsats i at understøtte værksætteri og innovation i vækstlagene såvel som de etablerede miljøer.

Det Kgl. Akademi (KADK) er med vækstplansmidlerne godt i gang med at opbygge deres inkubationsindsats – det har arkitekt og designfagene fået +10 mio. til. På de øvrige kunstneriske områder er til tilstrømmet i alt 1,7 mio. fordelt over tre år. Til deling mellem film, musik, scenekunst og billedkunst, hvor et kæmpe innovationspotentiale venter på at blive fremkaldt , hvis ellers der kan blive investeret lidt mere ambitiøst i indsatsen.

Læs mere her