Organisationen

CAKI arbejder på foranledning af KUR, sammenslutningen af Kulturministeriets Rektorer.


I kunstuddannelsernes rammeaftaler i perioden 2019-2022 arbejder skolerne med 6 fælles mål. Omkring hver mål er der en styregruppe med repræsentanter fra alle uddannelserne. Alle skolerne med undtagelse af Den Danske Filmskole har et tovholderskab for et af de fælles mål.

Tovholderskaberne fordeler sig som følgende:

Kulturinstitutionsrollen: Syddansk Musikkonservatorium.

Entreprenørskab: Det Jyske Musikkonservatorium og CAKI.

Kvalitetssikring: Den Danske Scenekunstskole.

Tværkunstnerisk: Samarbejde om styrkelse af de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder, Rytmisk Musikkonservatorium.

Internationalisering: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Forskning og KUV: Det Kgl. Danske Kunstakademi og Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling, KUV-centeret.


CAKI varetager projektledelsen for styregruppe for entreprenørskab og de dertilhørende arbejdsgrupper. Indsatsen udfolder sig under overskriften ENTRE.


Leder

Pernille Skov
Email: pernille@caki.dk
Tlf: +45 41 88 25 88
Mobil: +45 27 37 75 67


Pernille Skov er uddannet Mag.art ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, i 2005 samt MA in Modern Art, Goldsmiths College, University of London.

Vækst- og arbejdsbetingelserne for kunstarterne og i den kulturelle sektor er noget, der har interesseret Pernille siden hun som nyuddannet kunsthistoriker startede sin egen virksomhed i den kulturelle sektor. I dag har Pernille ved siden af sit primære virke på CAKI fortsat sin egen virksomhed, hvor hun bl.a. arbejder med undervisning og rådgivning for professionelle kunstnere, fortrinsvis inden for musik og billedkunst, og som rådgiver indenfor forretningsudvikling og finansieringsløsninger for bl.a. kulturelle organisationer og festivaler.

Pernille sidder i en række bestyrelser og advisory boards og er tilknyttet som censor i Kulturministeriets censorkorps såvel som på Københavns Universitet (IKK samt Institut for Informationsvidenskab).

Pernille har tidligere været bl.a. initiativtager og leder for Creative Ghetto, co-founder af Kunstpausen TV, projektleder og medredaktør på publikationen ‘Forankring i forandring’, projektansat på Louisiana Museum for Moderne Kunst samt gæsteredaktør på Nordisk arkitekturforskning, Arkitektskolen Århus.

Pernille på LinkedIn


Udviklingskonsulent

Mathilde Rosendahl Philipsen
Email: mathilde@caki.dk
Mobil: +45 27 21 06 95


Mathilde Rosendahl Philipsen er udviklingskonsulent for ENTRE-programmet, med særligt fokus på udvikling af et inkubationsmiljø for kunstskolerne, herunder eksterne samarbejder og partnerskaber.

Mathilde er ved siden af arbejdet i CAKI freelancekonsulent og arbejder med udvikling af tværfaglige initiativer på kultur- og medieområdet med fokus på strategi, research & udvikling, formidling og partnerskaber. Projekter for bl.a. Den Danske Filmskole, Copenhagen Film Festivals, CAFx, ARKEN Museum for Moderne Kunst. Tidligere har Mathilde i en årrække arbejdet i Det Danske Filminstitut som udviklings- og projektleder for brancherettede initiativer, strategiske indsatser, partnerskaber samt tværfaglig research og videnformidling. Derudover har hun arbejdet for bl.a. Nordisk Panorama, Filmværkstedet, dokumentarproduktionsselskaber og DR.

Mathilde er uddannet cand.comm fra Roskilde Universitet i 2009, med toning i film- og medievidenskab fra hhv. Københavns Universitet og Humboldt-Universität zu Berlin.

Mathilde på LinkedIn


 

Studentermedhjælper

Stine Frøslev-Thomsen
Email: stine@caki.dk
Mobil: +45 26 34 57 89


Til daglig studerer Stine på kandidaten i Informationsvidenskab og Kulturformidling på Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet. I forbindelse med sine studier har hun haft fag som Kulturel innovation og Design & formidling. Stine har deltaget i et udvekslingsprogram mellem Københavns Universitet og University of Edinburgh. 

Stine er uddannet BA i Informationsvidensvidenskab og Kulturformidling ved Københavns Universitet, 2021.

På CAKI er vi overbeviste om, at Stine kommer til at drive det vidt, og vi glæder os over den tid, vi har hende her hos os.

Stine på LinkedIn