ENTREWIKIEN er et opslagsværk. Her finder du modeller, metoder, miniguides og andet, der vedrører entreprenørskab på kunstskolerne.

ENTREWIKIEN samler mange forskellige tilgange og retninger fra både praksis og teori, som kan anvendes i udvikling af den kunstneriske virksomhed. Indholdet er sorteret alfabetisk og bliver løbende opdateret. Hvis der er et opslag, du som undervisere savner i wikien, så send os en mail, så sørger vi for, at det kommer med.

 

A                                                                                                                                           

Aftaler

En mundtlig aftale eller et håndtryk er ikke nok, hvis du vil undgå misforståelser. I CAKI Miniguide – kontrakter, aftaler og forhandling får du en række råd til, hvad du bør være opmærksom på, når du skal have dine skriftlige aftaler i hus. Her finder du også en række skabeloner til kontrakter og aftaler, som du kan anvende efter behov. Se mere her

B                                                                                                                                           

C                                                                                                                                           

CV

Et curriculum vitae er en oversigt over, hvad en person har gennemgået i sit professionelle liv. Når du ansøger fonde, legater, uddannelsesforløb eller arbejde, skal du næsten altid vedlægge et CV sammen med ansøgningen. Hvor ansøgningen oftest skal beskrive din motivation eller projekt, så skal dit CV kort og præcist fortælle, hvilke professionelle og uddannelsesmæssige erfaringer du har. Læs CAKI Miniguides til CVs her.

D                                                                                                                                           

E                                                                                                                                           

Entreprenørskab som ressource i den kunstfaglige undervisning

ENTRE-programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række moduler. ‘Entreprenørskab som ressource i den kunstfaglige undervisning’ er titlen på ét af modulerne. Læs mere om programmet her.

 

F                                                                                                                                           

Forhandling

Det er vigtigt, at du tager en rimelig pris for dit arbejde – både for at få din forretningsmodel til at fungere, og for at undgå at underbyde markedet til ulempe for både dig og dine kollegaer. Læs mere i CAKIs Miniguide til prissætning og forhandling her.

Frivillighed

Vil du være bedre til at arbejde med frivillige i dine projekter?  Bliv inspireret af frivillighedsmesteren Esben Danielsens tips til, hvordan du kan sikre engagement hos de frivillige i dine projekter. Læs mere i CAKIs Miniguide om at arbejde med frivillige i dine projekter her.

Fundraising

Fundraising hjælper dig til at realisere dine undersøgelser, projekter og værker eller med at afprøve og eksperimentere i den kunstneriske virksomhed.

En kunstnerisk virksomhed får ofte en stor del af sin økonomi gennem de såkaldte frie kulturelle midler. Det gælder både de små kunstneriske virksomheder og praksisser såvel om større kulturelle virksomheder som museer og festivaler.

De frie kulturelle midler er dem, vi henter i de offentlige og private fonde, og som ikke har krav om et decideret økonomisk afkast af deres investering. I steder har midlerne fokus på at støtte og udvikle et område samlet set. Det kan f.eks. være Bikubenfonden, der støtter indsatser indenfor scenekunst, billedkunst og unge, der er ramt af sociale problemer. Det kan også være de frie midler i kommunernes fritids- og kulturforvaltninger, der skal understøtte kulturelle indsatser og virksomheder i den pågældende kommune. De frie kulturelle midler kan også udbydes med varierende grad af frihed, til eksempel når Statens Kunstfond øremærker midler til en specifik indsats for udsatte boligområder.

At fundraise kan også være andet end at sende en ansøgning af sted. Det kan også handle om crowdfunding, sponsorater, partnerskaber, fundraiser events og andre finansieringsmuligheder.

Uafhængigt af, hvilken tilgang til fundraising du har, bør du planlægge dit fundraiserar­bejde og have økonomisk overblik over projektets udvikling, behov og muligheder. Du børe have dine argumenter på plads og være præcis i din beskrivelse af, hvad det er, du ønsker finansiering til.

Det betyder ikke så meget, om du skal fundraise til noget stort eller noget småt, eller om du søger midler til udvikling, projekter eller forretningsidéer. Måske skal du bruge finansiering til at realisere et mindre værk til en udstilling, eller du skal bruge penge til at producere et album. Måske er I flere, der er i gang med at skaffe penge til en festival, eller måske skal I lave en scenekunstnerisk opsætning i udlandet.

Der er nogle grundlæggende ting, du bør have styr på, når du indleder processen med at skaffe ressourcer. Hvad enten du fundraiser stort eller småt, om du søger fonde eller partnere, lokalt, nationalt eller internationalt, så bør dit grundmateriale være udgangspunkt for forløbet. Dit grundmateriale er din projektbeskrivelse (hvad), tidsplan (hvornår) og budget (hvor meget).

Læs mere i CAKI Håndbog: Fundraising

G                                                                                                                                           

H                                                                                                                                           

I                                                                                                                                             

J                                                                                                                                            

K                                                                                                                                           

Kontorfællesskaber

Der er flere årsager til, en plads i et kontorfællesskab kan være en god investering. CAKI giver dig en oversigt over kreative kontorfællesskaber i København her

Bemærk: opdateres kun ved henvendelser. 

Kontrakter

En mundtlig aftale eller et håndtryk er ikke nok, hvis du vil undgå misforståelser. I CAKI Miniguide – kontrakter, aftaler og forhandling får du en række råd til, hvad du bør være opmærksom på, når du skal have dine skriftlige aftaler i hus. Her finder du også en række skabeloner til kontrakter og aftaler, som du kan anvende efter behov. Se mere her

Kunstnermoms

Når du driver virksomhed, skal du kende de momsregler, der gælder for den type virksomhed, som du har. Og inden du registrerer din virksomhed og får dit CVR-nummer, skal du have sat dig ind i, hvordan din virksomhed skal momsregistreres, for det skal du kunne svare på i forbindelse med oprettelse af virksomheden. 

Læs mere om moms, kunstnermoms og lønsumsafgift i CAKIs Miniguide her.

Kunstnerisk bæredygtighed

ENTRE-programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række moduler. ‘Kunstnerisk bæredygtighed’ er titlen på ét af modulerne. Læs mere om programmet her.

Kunstnerisk medborgerskab

ENTRE-programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række moduler. ‘Kunstnerisk medborgerskab’ er titlen på ét af modulerne. Læs mere om programmet her.

Kvalitet og relevans i den kunstneriske virksomhed

ENTRE-programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række moduler. ‘Kvalitet og relevans i den kunstneriske virksomhed’ er titlen på ét af modulerne. Læs mere om programmet her.

L                                                                                                                                           

M                                                                                                                                           

Moms

Når du driver virksomhed, skal du kende de momsregler, der gælder for den type virksomhed, som du har. Og inden du registrerer din virksomhed og får dit CVR-nummer, skal du have sat dig ind i, hvordan din virksomhed skal momsregistreres, for det skal du kunne svare på i forbindelse med oprettelse af virksomheden. 

Læs mere om moms, kunstnermoms og lønsumsafgift i CAKIs Miniguide her.

N                                                                                                                                           

O                                                                                                                                           

P- Q                                                                                                                                      

Pitching

Et pitch er en kommunikationsteknik, hvor ens idé eller forslag præsenteres kort og præcist.  Læs mere i CAKIs Miniguide til pitching her.

Portfolio

Et online portfolio er nærmest uundværligt, når du arbejder som selvstændig inden for de kunstneriske fag. Det er her, at du som selvstændig, freelancer eller arbejdssøgende synliggør og formidler dit arbejde og stiller dig selv til rådighed for kunder, samarbejdspartnere, kuratorer, bookere, fonde m.m.. Læs mere i CAKIs Miniguide til online portfolios her.

Prissætning

Det er vigtigt, at du tager en rimelig pris for dit arbejde – både for at få din forretningsmodel til at fungere, og for at undgå at underbyde markedet til ulempe for både dig og dine kollegaer. Læs mere om, hvordan du prissætter i CAKIs Miniguide til prissætning og forhandling her.

R                                                                                                                                           

Registrering af virksomhed

Det er gratis at registrere en personligt ejet virksomhed. I CAKIs Miniguide til registrering af personligt ejet virksomhed gennemgår vi registreringen trin for trin. Læs mere her

S                                                                                                                                           

Skat

Når du driver virksomhed, bør du orientere dig i de regler for beskatning, der findes i Danmark. Det gælder både hvis du har et CVR-nummer og hvis du arbejder uden CVR-nummer.

Som selvstændig inden for de kunstneriske fag er der sandsynlighed for, at du kommer til både at have A-indkomst og B-indkomst, at skulle betale A såvel som B-skat, og måske kommer du også til at betale virksomhedsskat eller udbytteskat. Alt det kan du læse om i CAKIs Miniguide til skat her.  

T                                                                                                                                           

U                                                                                                                                           

V – W                                                                                                                                    

Virksomhedsformer

Der findes flere forskellige typer af virksomhedsformer, der hver især har både fordele og ulemper. Det vigtigste er, at den type du vælger passer til dig og det du laver i virksomheden. Læs mere i CAKIs Miniguide til virksomhedsformer her.

X – Y – Z                                                                                                                                

Æ – Ø – Å                                                                                                                              

ENTRE-PROGRAM MODULER

Programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række moduler. Læs mere om dem her.

Modul 1: Kunstnerisk bæredygtighed

Modul 2: Kvalitet og relevans

Modul 3: Kunstnerisk medborgerskab

Modul 4: Entreprenørskab som ressource

VIDEOER

Find videoer til ENTRE-programmet her

PODCASTS

Find podcasts til ENTRE-programmet her

SYMPOSIER

Find aktuelle symposier her

KOMPETENCEUDVIKLING

Følg udviklingen af programmet for kompetenceudvikling i entreprenørskab her