Tema:

Kvalitet og relevans

Værdi, kvalitet og relevans i kunstnerens virksomhed 

Bemærk: Sidens indhold er under udvikling

Hvordan kan vi i den kunstneriske virksomhed tilgå begreberne værdi, kvalitet og relevans i forhold til samfundet som helhed og i forhold til den enkelte kunstner og dennes kunstneriske virksomhed? 

Uddannelserne indenfor de kunstneriske fagområder retter sig mod forskellige typer af arbejdsmarkeder fra det forholdsvist organiserede til det mere komplekse og sammensatte. Fælles for de kunstneriske arbejdsmarkeder er dog, at alle i varierende omfang skal forholde sig til krav om kvalitet og relevans.

Hvad der er kunstnerisk kvalitet og dermed bestemt som værdiskabende for et samfund er under konstant påvirkning af en mængde. Fonde har forskellige fokus- og indsatsområder, og f.eks. kan visionerne i Statens Kunstfond forandre sig afhængigt af skiftende regeringer, kulturministre og politiske dagsordener. De teknologiske muligheder, der er til rådighed for den kunstneriske praksis, herunder bl.a. udgivelsesformater og distributionsmuligheder, er sammen med de sociologisk bestemte strømninger i samfundet også med til at påvirke, hvordan vi oplever kvalitet og relevans i den kunstneriske virksomhed. Samtidig påvirker og flytter kunstnerne de forskellige kunstområder ved konstant at genere nye udtryksformer gennem deres praksis.

Der er tale om et dialektisk påvirkningsforhold mellem samfund og kunsten. Derfor vil en kunstner i sin virksomhed have brug for at kunne anlægge både et blik indefra og ud på samfundet (strategisk udvikling) såvel som et blik fra samfundet ind på egen virksomhed (eksternalisering og omverdensforståelse). 

Det er dette afsæt, temaet ’Kvalitet og relevans’ tager for dialogen om værdi, kvalitet og relevans i kunstnerens virksomhed. De materialer, der er tilgængelige for arbejdet med temaet forsøger at afspejle en bred palette, da der i sagens natur ikke er nogen lineær bevægelse ind i emnet, ensidige noget entydigt svar på, hvad kvalitet og relevans er. Materialerne tilbyder derfor perspektiver på temaet samt forslag til, hvordan man kan indgå i en dialog og/eller debat om emnet, med sig selv, sine kollegaer eller med sine studerende.

Til at understøtte programmet er ENTREWIKI, der samler mange forskellige tilgange og retninger fra entreprenørskab- og innovationsteorien, som kan anvendes i udvikling af den kunstneriske virksomhed. ENTREWIKI er altså en form for opslagsværk, hvor du som underviser kan hente viden og inspiration.

ENTRE PROGRAM

Programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række temaer. Læs mere om dem her.

Tema: Kunstnerisk virksomhed

Tema: Kvalitet og relevans

Tema: Kunstnerisk medborgerskab

ENTREWIKI

Udforsk ressourcerne i ENTREWIKI her

ENTRE DEBAT podcasts

Lyt til ENTRE DEBAT her