Tema:

Kunstnerisk virksomhed

Kunst, penge og karrierevejledning

Bemærk: Sidens indhold er under udvikling

Som professionel inden for de kunstneriske fag er du ofte i den situation, at du skaber dit arbejde gennem din praksis. Du har en kunstnerisk virksomhed.

At ståstedet for dit arbejde er bæredygtigt betyder dels, at din kunstneriske praksis fungerer, og du formår at opbygge det kunstneriske virke, du stræber efter. Og dels at din kunstneriske virksomhed er økonomisk bæredygtig, således at du kan finansiere din praksis og opretholde en acceptabel hverdagsøkonomi.

Temaet ’Kunstnerisk bæredygtighed’ tager afsæt i henholdsvis den organisatoriske og økonomiske opbygning af den kunstneriske virksomhed samt i forskellige tilgange, man som underviser kan anvende til at lede den studerende i retning af den bæredygtige kunstneriske virksomhed.

De materialer, der er til rådighed under temaet, er sorteret i tre moduler. Det er ikke nødvendigt at tage dem i rækkefølge, men det vil være hensigtsmæssigt, hvis man ikke på forhånd har kendskab til virksomhedsformater, at indlede med Modul 1: Opstart.

Modul 2 har fokus på finansiering af aktiviteterne i den kunstneriske virksomhed, mens Modul 3 beskæftiger sig med, hvordan vi som undervisere bedst muligt kan hjælpe den studerende til at finde sin vej ind i et bæredygtigt professionelt kunstnerisk virke.

Modul 1: Opstart
Modul 2: Finansiering og fundraising
Modul 3: Vejledning og mentorskab

Til at understøtte programmet er ENTREWIKI, der samler mange forskellige tilgange og retninger fra entreprenørskab- og innovationsteorien, som kan anvendes i udvikling af den kunstneriske virksomhed. ENTREWIKI er altså en form for opslagsværk, hvor du som underviser kan hente viden og inspiration.

ENTRE PROGRAM

Programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række temaer. Læs mere om dem her.

Tema: Kunstnerisk virksomhed

Tema: Kvalitet og relevans

Tema: Kunstnerisk medborgerskab

ENTREWIKI

Udforsk ressourcerne i ENTREWIKI her

ENTRE DEBAT podcasts

Lyt til ENTRE DEBAT her