Tema:

Kunstnerisk medborgerskab

Kunstneren som vært for andre processer og fremtidens kunstuddannelse

Bemærk: Sidens indhold er under udvikling

Medborgerskab er et begreb, man er begyndt at bruge på ledelsesniveau på kunstuddannelserne. Det dukker frem i mere eller mindre direkte form i skolernes rammeaftaler og strategier. F.eks. i strategien for Det Jyske Musikkonservatorium, hvor kunstnerisk medborgerskab er helt fremme som første punkt i strategien. Her står, at Det, der kendetegner et kunstnerisk medborgerskab, er kompetencen til at kunne skabe kunstnerisk kvalitet i et samspil mellem udviklingen af egen kunstnerisk praksis og en omverden, der stiller øgede krav til dialog og refleksion.’

Her er det kunstneriske medborgerskab taget helt ind i målsætningen for den kunstfaglige uddannelse. Kunstnerisk medborgerskab er noget, der foregår i skolernes rolle som kulturinstitutioner, hvor man aktivt tager del i den verden, der er omkring skolerne. Som institution giver man både noget ud til samfundet såvel som man får noget tilbage fra samfundet. Der finder altså en form af videnoverførsel og gensidig påvirkning sted mellem institutionerne og samfundet.

Men hvordan ser det ud for den enkeltes kunstneriske virksomhed? Og hvordan kan man som underviser støtte udviklingen af det kunstneriske medborgerskab i praksis på en kunstnerisk uddannelse? Hvordan kan vi understøtte, at de studerende udvikler deres kunstneriske ståsteder i relation til samfundets muligheder og udfordringer og derigennem styrke de kunstneriske virksomheders bidrag til og relevans for samfundet. Og hvad vil det overhoved sige at være relevant for samfundet?

Det er nogle af de spørgsmål, der rejses i krydsfeltet mellem kunstnerisk medborgerskab og entreprenørskab som vidensfelt på uddannelserne. Som med temaet ’Kvalitet og relevans’ er der heller ikke for ’Kunstnerisk Medborgerskab’ nogle entydige svar eller en ensporet vej at følge ind i emnet. Den viden og de materialer, der er til gængelige under temaet, tilbyder derfor perspektiver på temaet samt forslag til, hvordan man kan indgå i en dialog og/eller debat om emnet, med sig selv, sine kollegaer eller med sine studerende.

Til at understøtte programmet er ENTREWIKI, der samler mange forskellige tilgange og retninger fra entreprenørskab- og innovationsteorien, som kan anvendes i udvikling af den kunstneriske virksomhed. ENTREWIKI er altså en form for opslagsværk, hvor du som underviser kan hente viden og inspiration.

ENTREWIKI

Udforsk ressourcerne i ENTREWIKI her

ENTRE PROGRAM

Programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række temaer. Læs mere om dem her.

Tema: Kunstnerisk virksomhed

Tema: Kvalitet og relevans

Tema: Kunstnerisk medborgerskab

ENTRE DEBAT podcasts

Lyt til ENTRE DEBAT her