Tema:

Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis

Entreprenørskab som ressource i den kunstneriske praksis

Når vi taler om arbejdsliv, taler vi om mulige professionelle identiteter, der vil strække sig og udvikle sig i bedste fald over en periode på 50 år. Hvem ved, hvad vores studerende har brug for af viden og færdigheder om bare 5, 10 eller 20 år? Vi arbejder på kunstskoler med en generation af studerende, der på mange måder står midt i og foran nogle af de mest udfordrende, globale problematikker nogensinde: Klimaforandringer, racisme, migration, pandemier, store forskelle mellem rig og fattig…og disse udfordringer forholder denne generation sig til på forskellige måder via deres kunst og deres tanker om placering, rolle og valg i livet.

Som uddannelser under Kulturministeriet må vi på disse baggrunde spørge os selv:Hvordan skaber vi læringsrum, der understøtter vores studerendes foretagsomme og bæredygtige arbejdsliv med afsæt i en nyskabende kunstnerisk praksis?

Vi ønsker med dette afsæt at invitere vores underviserkolleger med på en rejse ud i det entreprenørielle landskab og få udvidet vores forståelse af, hvad entreprenørskab SOM kunstnerisk udviklingspraksis kan betyde? Hvilke emner kan udvide vores tanke- og handlebaner, hvilke koreograferede samtaler kan opstå i læringsrummet med de studerende og hvilke positioner kan vi få mod til at stille os i som undervisere over for en generation af studerende, som har signifikant anderledes konditioner, muligheder og potentialer i deres kunstnerskab og professionelle arbejdsliv?

Vi tror på at kunstnerisk entreprenørskab må folde sig ud i det mangefacettede læringsrum, det improviserede læringsrum og det flertals-bestemte læringsrum, hvor vi skaber rammer for de studerendes udviklingspraksis. Derfor har vi brug for alle interesserede fagfæller til fortsat at udvikle entreprenørskab som undervisningsfelt og pædagogisk praksis på kunstskolerne. Afsættet for vores tilbud trækker på tilgange hentet i Kunstneriske Udviklingsarbejde og i dialogiske og transformative læreprocesser med henblik på at styrke det sociale, samskabende, iterative og interagerende samt evnen til at reflektere og navigere.

Lyt til podcasten ENTRE DEBAT om temaet ‘Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis’

ENTRE PROGRAM

Programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række temaer. Læs mere om dem her.

Tema: Kunstnerisk virksomhed

Tema: Kvalitet og relevans

Tema: Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis

Tema: Kunstnerisk medborgerskab

ENTREWIKI

Explore the ENTREWIKI resources here

ENTRE DEBAT podcasts

Lyt til ENTRE DEBAT her