Bemærk: Sidens indhold er under udvikling

ENTRE-programmet bidrager til undervisernes arbejde for at fremkalde og forløse det kunstneriske potentiale hos den studerende. Den kunstneriske virksomhed er central for, at den enkelte kan bringe sin kunstneriske praksis ind i en professionel virkelighed, når uddannelsen er afsluttet. ENTRE-programmet understøtter, at underviserne kan styrke den studerendes kunstneriske praksis såvel som den kunstneriske virksomhed ved at anvende entreprenørskab som en ressource i undervisningen.

Formålet med ENTRE-programmet er at stille entreprenørskab som vidensressource til rådighed for kunstskolerne gennem et sammenhængende program, som den enkelte skole, uddannelse og underviser kan tilgå efter behov. Programmet tilbyder konkrete moduler og forløb, der løfter undervisernes viden om og anvendelse af entreprenørskab som vidensfelt på kunstskolerne. Modulerne tilbyder tilegnelse af viden dels online via podcasts, videoer, miniguides og opgaver og dels via elementer, der afvikles lokalt på skolerne i form af kurser, arbejdsgrupper og præsentationer.

Programmet skal gøre det overskueligt for den enkelte underviser at opdatere sin egen viden om feltet og følngede bringe viden og tilgange fra entreprenørskabsfeltet i anvendelse i undervisningen.

Til at understøtte programmet er den digitale platform ENTRE. En del af platformen er ENTREWIKIEN, der samler mange forskellige tilgange og retninger fra entreprenørskab- og innovationsteorien, som kan anvendes i udvikling af den kunstneriske virksomhed. ENTREWIKIEN er altså en form for opslagsværk, hvor du som underviser kan hente viden og inspiration.

Selve programmet er bygget op om fire temaer med hver tre hovedspor. De tre hovedspor er:

  • Teori, metoder og modeller: Værktøjskasse og vidensamling
  • Udvikling af undervisning: diverse materialer der kan anvendes til udvikling af nye undervisningsforløb eller gentænkning af allerede eksisterende indhold og formater
  • Case samling og best practices: inspiration og konkrete eksempler fra kollegaer og studerende

De fire temaer er udviklet og defineret af arbejdsgruppen for entreprenørskab, der udgøres af entreprenørskabsundervisere og fagansvarlige fra alle kunstskolerne. De fire temaer afspejler et fælles,  kvalitativt afsæt på tværs af kunstskolerne. De fire temaer uddybes herunder.

Kunstnerisk bæredygtighed

Entreprenørskab som ressource i den kunstneriske virksomhed 

Kunst, penge og karrierevejledning

Fundraising for studerende: Soliststuderende på DJM Patricia fra Spanien (klassisk)

Kvalitet og relevans i den kunstneriske virksomhed

Kunstnerisk og kulturelt entreprenørskab i den kunstneriske virksomhed

Værdi, kvalitet og relevans i kunstnerens virksomhed

Bud på praktikeren:

  • Karrieren buldrer afsted, relevans om køn, vrede kvinder: Angående Mig, Laura 21, studerende sangskrivning DJM (vinder af Karrierekanonen i år, har signet m. Universal)

Bud på teoretikeren: Jorunn Veiteberg (om begrebet kunstnerisk kvalitet)

Perspektiver i kunstnerisk medborgerskab

Omverdensrelationen i den kunstneriske virksomhed

Kunstneren som vært for andre processer og fremtidens kunstuddannelse

Michael Bojesen, formand Statens Kunstfond og projektstøtte musik. Kunstnerens rolle i fremtiden, støttesystemet er medborgerskab en del af fremtidens kunststøtte?

  1. Frederik Cilius (Kirsten Birgit) som er uddannet klarinettist på DJM men som bruger sin uddannelse på debat/satire/medborgerskab?
Entreprenørskab som ressource i den kunstfaglige undervisning

Sammenhængskraft og kunstnerisk medborgerskab i undervisningen

Sammenhængskraft og kunstnerisk medborgerskab

Sille Krill og Christina Dahl: om at invitere entreprenørskab ind i KUV på Syddansk Musikkonservatorium.

 

ENTREWIKIEN

Udforsk ressourcerne i ENTREWIKIEN her

ENTRE-PROGRAM

Programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række temaer. Læs mere om dem her.

Tema 1: Kunstnerisk bæredygtighed

Tema 2: Kvalitet og relevans

Tema 3: Kunstnerisk medborgerskab

Tema 4: Entreprenørskab som ressource

VIDEOER

Find videoer til ENTRE-programmet her

PODCASTS

Find podcasts til ENTRE-programmet her

SYMPOSIER

Find aktuelle symposier her

KOMPETENCEUDVIKLING

Følg udviklingen af programmet for kompetenceudvikling i entreprenørskab her